14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Mobilna Karta Dużej Rodziny

Informujemy, że z początkiem roku 2018 Karta Dużej Rodziny stała się bardziej atrakcyjna i dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej, a mianowicie dostępna jest już w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych – dzięki czemu korzystanie z niej staje się o wiele prostsze. W obiegu pozostanie również dotychczasowy plastikowy nośnik. Z obu form Karty rodziny będą mogły korzystać alternatywnie.

Z nowym rokiem został wprowadzony dokument Karty Dużej Rodziny (KDR) w formie wizualizacji tego dokumentu na urządzeniach mobilnych.

 

mDKR.jpeg

 

Za sprawą aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie w obiegu. Aplikacja pozwoli szybciej i łatwiej wyszukać interesujące zniżki oraz poinformuje o nowych ofertach.

 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z obu form alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form. Warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty  w wysokości 9,21 zł – wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31.12.2017 r. złożył wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci elektronicznej złożył do 31.12.2019 r.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej będą mogli skorzystać również dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wymaga to jednak złożenia przez nich odpowiedniego wniosku.

 

Nowe przepisy, które zaczęły obowiązywać z początkiem tego roku, uzależniają przyznanie dostępu do aplikacji umożliwiającej wizualizację Karty Dużej Rodziny od spełnienia wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.  Dane te bowiem są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto dane te będą niezbędne do odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.

 

 

Załącznik:
PDFAplikacja mKDR - Instrukcja uzytkownika i Infografika A4 - 11.01.2018.pdf
 

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 18-01-2018 12:45
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 19-01-2018 08:08