14 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie wspólnej dla Miasta i Powiatu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

   Dnia 17 stycznia o godzinie 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Przemyślu rozpoczęła pracę wspólna dla Powiatu Przemyskiego i Miasta Przemyśla Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołana na trzyletnią kadencję na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym art. 38a ust. 5 pkt 3 oraz na mocy porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Przemyśla i Starostą Przemyskim z dnia 18. 12. 2017 r.

fot. Agata Czereba (3)a.jpeg

fot. Agata Czereba (4)a.jpeg

fot. Agata Czereba (7)a.jpeg

Podczas posiedzenia Komisji zostały przedstawione sprawozdania za rok 2017 r. przez:

 1. Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu,
 2. Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu,
 3. Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu,
 4. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,
 5. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 6. Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Przemyskiego,
 7. Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 8. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego,
 9. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla,
 10. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, a także przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego za 2017 rok.

fot. Agata Czereba (8)a.jpeg

fot. Agata Czereba (5)a.jpeg

fot. Agata Czereba (9)a.jpeg

W skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego wchodzą m.in.:
- Radny Rady Miejskiej w Przemyślu Pan Ryszard Kulej,
- Radny Rady Powiatu Pan
Ryszard Gołębiowski,
- Sekretarz Miasta Przemyśla Pan Dariusz Łapa,

- Przedstawiciel Starosty Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska - Pełnomocnik ds. Współpracy ze Służbami, Strażami i Inspekcjami oraz jej odpowiednik w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Pan Maciej Jacek Szeremeta - Główny Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
- Przedstawiciele Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu,
- Przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Przemyślu oraz służby inspekcje i straże podległe Staroście Przemyskiemu i Prezydentowi Miasta Przemyśla jako forma głosu doradczego.

fot. Agata Czereba (10)a.jpeg

Publikacja i tekst: Maciej J. Szeremeta - WSOiZK
Zdjęcia: Agata Czereba - KPM

 


 


 

Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 17-01-2018 14:46
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 17-01-2018 15:08