25 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ruszył Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na dofinansowanie zadań.

 

logo MEN.png

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Umożliwia on podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego w danej szkole.

 

Informacje odnośnie naboru na realizację zadań w ramach “Programu SKS” w 2018 r.:

– Kwota w naborze na 2018 rok wynosi 54 525 000 zł (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
– Minister sportu wyłoni 16 wojewódzkich operatorów programu i jednego operatora krajowego.
– Program będzie realizowany od 1 stycznia do 15 grudnia 2018 r.
– Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2018 r.
– Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 stycznia 2018 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

 

W tegorocznej edycji Programu SKS udział wzięło 289904 uczestników, 12738 nauczycieli z 9732 szkół.

Celem programu jest:

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci oraz młodzieży.
4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych oraz mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zapraszamy do składania wniosków.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 (szczegółowe informacje na stronie MEN: www.men.gov.pl).
 

 

studium_logo.png

 

W tym też kontekście Studium Prawa Europejskiego poleca Państwa uwadze konkurs pn. Szkoła promująca szkolne kluby sportowe, który odbędzie się w okresie od 1 marca do 15 listopada 2018 r.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 stycznia 2018 r.
 

 

Szczegóły konkursu:

 

Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą Szkoła promująca szkolne kluby sportowe.

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 marca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła promująca szkolne kluby sportowe” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów szkolnych klubów sportowych. Konkurs adresowany jest do uczniów każdego poziomu edukacyjnego.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania certyfikatu „Szkoła promująca szkolne kluby sportowe” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 4 spośród 11 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

 

Zadania konkursu:

 1. Zorganizowanie spotkania uczniów ze sportowcem/regionalnymi przedstawicielami sportu pt. „Blaski i cienie życia zawodowego sportowca”. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką szkolną/lekarzem/dietetykiem nt. „Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia” oraz „Zaburzenia stanu zdrowia związane z nieprawidłowym odżywianiem oraz jego wpływ na kondycję fizyczną”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu, w ramach którego przeprowadzone zostaną zawody w kilku wybranych dyscyplinach, z podziałem na grupy wiekowe. Zawody powinny być poprzedzone dyskusją na temat tego, jaki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ma aktywność ruchowa. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach SKS. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o sporcie pt. „Polscy olimpijczycy”. W konkursie powinno wziąć udział 5 trzyosobowych drużyn. Do obowiązków szkoły należy przygotowanie regulaminu, pytań oraz dyplomów. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Nakręcenie krótkiego filmiku (ok. 5 min.) na temat zachowań fair play w sporcie. Ocena na podstawie sprawozdania, filmiku (może być również link, jeżeli jest zamieszczony na stronie szkoły) przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów sportowych, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje umiejętności z zakresu sztuk walki, gimnastyki, tańca, żonglowania… Ocena na podstawie sprawozdania, filmików, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką/ratownikiem medycznym …w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pomocy w przypadku kontuzji czy urazu. Ocena na podstawie sprawozdania, filmików, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie ogólnoszkolnego biegu na orientację. Uczestnicy biegu powinni w momencie startu dostać mapę oraz kilka wskazówek – podpowiedzi (mogą być one w formie zagadek, rysunków, krótkich opisów). Ocena na podstawie sprawozdania, wyników, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zorganizowanie turnieju par (rodzic + dziecko) w dowolnej konkurencji sportowej (wyniki pary są sumowane) Do obowiązków szkoły należy przygotowanie regulaminu, oraz dyplomów. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun szkolnego klubu sportowego”, który w okresie od 01.03.2018 r. do 01.06.2018 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

 


Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 stycznia 2018 r.

 1. Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie oraz uczniowie.
 2. Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury wyłącznie poprzez stronę konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 listopada 2018 r.
 3. Adres jury konkursu Szkoła promująca szkolne kluby sportowe Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@klub-sportowy.pl

 

 Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszenia dostępne są na stronie www.klub-sportowy.pl

 

studium - klub-sportowy.jpeg

 

Źródło: www.men.gov.pl / www.klub-sportowy.pl

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 17-01-2018 12:08
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 17-01-2018 12:13