22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wybory 2018

Uchwała Nr 41/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 41/2018
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie podziału miasta Przemyśla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dokonuje się podziału miasta Przemyśla na stałe obwody głosowania, ustala ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr 308/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałami nr: 59/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r., 176/2014 z dnia 18 września 2014 r. i 63/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Rady Miejskiej w Przemyślu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 99, z 2014 r. poz. 1368 i poz. 2544 i z 2015 r. poz. 1150).

§ 4. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Przemyślu w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Bogusław Zaleszczyk


Załącznik do Uchwały Nr 41/2018
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 22 marca 2018 r.

 Nr
obwodu
głosowania

 Granice obwodu głosowania

 Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej


1.

 Ulice: Armii Krajowej strona prawa od nr 18 do końca, strona lewa od nr 27 do końca, Marcina Bielskiego strona prawa od nr 80 do końca, strona lewa od nr 115 do końca (od ul. Łętowskiej), Zofii Chrzanowskiej, Ojca Augustyna Kordeckiego, Lipowicka, Łętowska, Władysława Łokietka, Obronna, Ignacego Paderewskiego strona prawa od nr 22 do końca, strona lewa cała, Sanatoryjna, Szańce strona lewa od nr 73 do końca, Stanisława Sobińskiego, Michała Wołodyjowskiego strona prawa cała, strona lewa do nr 51, Generała Józefa Wysockiego, Zamiejska, Żurawicka, Źródlana.

 Sala Sportowa przy
Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Generała Józefa Wysockiego 24


2.

 Ulice: Daleka, Gościnna, Waleriana Kramarza, Kazanowska strona prawa do nr 12, strona lewa do nr 11 (do ul. Generała Józefa Chłopickiego), Jana Kochanowskiego, 3 Maja strona prawa od nr 80 do końca, strona lewa od nr 129 do końca, Mokra, Kazimierza Opalińskiego strona prawa cała, strona lewa do nr 19, Władysława Orkana, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Kazimierza Pułaskiego strona prawa od nr 14 do końca, strona lewa od nr 19 do końca, Jana III Sobieskiego, Studencka, Wita Stwosza, Romana Żulińskiego, Żwirki i Wigury.

 Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Ojca Świętego Jana
Pawła II
ul. Generała Mieczysława Boruty–Spiechowicza 1


3.

 Ulice: Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Generała Józefa Chłopickiego, Generała Józefa Dwernickiego, Hoża, Kazanowska strona prawa od nr 14 do końca, strona lewa od nr 13 do końca, Kordiana, Kazimierza Opalińskiego strona lewa od nr 19a do końca, Ignacego Paderewskiego strona prawa do nr 20a, Ignacego Prądzyńskiego.

 Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Ojca Świętego Jana
Pawła II
ul. Generała Mieczysława Boruty–Spiechowicza 1


4.

 Ulice: Czwartaków, Jarosława Iwaszkiewicza, Św. Jana Nepomucena strona lewa od nr 35 do końca, Joachima Lelewela, 3 Maja strona prawa od nr 18 do nr 64, strona lewa od nr 35 do nr 127, Stefana Okrzei, Ostrołęcka, Popielów, Kazimierza Pułaskiego strona prawa do nr 12, strona lewa do nr 17, Józefa Sułkowskiego.

 Szkoła Podstawowa Nr 14 
im. Zjednoczonej Europy
ul. 3 Maja 38


5.

 Ulice: Generała Władysława Andersa, Bukowa, Cicha, Monte Cassino, Bolesława Chrobrego strona prawa od nr 64 do końca, strona lewa od nr 63 do końca, Podpułkownika Kazimierza Gurbiela, Armii Krajowej strona prawa do nr 16, strona lewa do nr 25, Krakowska, Mieczysława Orłowicza, Eugeniusza Romera, aleja Wolności, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakopiańska, Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.

 Wojewódzki Szpital
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
– Przychodnia Ortopedyczna
ul. Monte Cassino 18


6.

 Ulice: Astronautów, Stanisława Augusta, Pułkownika Marcina Borelowskiego strona prawa od nr 14 do końca, strona lewa od nr 23 do końca, Kazimierza Brodzińskiego, Bolesława Chrobrego strona prawa do nr 62, strona lewa do nr 61, Ceramiczna, Ignacego Chodźki, Dobra, Elżbiety Drużbackiej, Gazowa, Gliniana, Graniczna, Grenada, Ludwika Idzikowskiego, Jabłoniowa, 29 Listopada, 3 Maja strona prawa od nr 66 do nr 78, Stanisława Małachowskiego, Józefa Mireckiego, Adama Naruszewicza, Juliana Konstantego Ordona, Emilii Plater, Podgórska, Przemyska, Macieja Sarbiewskiego, Szwoleżerska, Jana Tarnowskiego, Józefa Wybickiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zadwórzańska, Zygmuntowska, Stanisława Żółkiewskiego.

 Nadleśnictwo Krasiczyn
z siedzibą w Przemyślu
ul. 29 Listopada 12


7.

 Ulice: Marcina Bielskiego strona lewa od nr 89 do nr 113, strona prawa od nr 62 do nr 78, Artura Malawskiego, Swobodna, Szańce strona lewa od nr 21 do nr 71.

 II Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Kazimierza Morawskiego
ul. Biskupa Jakuba
Glazera 44


8.

 Ulice: Marcina Bielskiego strona prawa od nr 22 do nr 60, strona lewa od nr 11 do nr 87, Generała Władysława Sikorskiego, Szańce strona lewa od nr 9 do nr 19.

 II Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Kazimierza Morawskiego
ul. Biskupa Jakuba
Glazera 44


9.

 Ulice: Biskupa Jakuba Glazera, Seweryna Goszczyńskiego strona prawa.

 Szkoła Podstawowa Nr 4 
im. Księdza Jana Twardowskiego
ul. Św. Jana Nepomucena 10


10.

 Ulice: Księdza Stanisława Brzóski, Cmentarna, Wojciecha Drzymały, Grunwaldzka strona prawa do nr 44a, Św. Jana Nepomucena strona prawa cała, strona lewa do nr 33, Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, Józefa Kraszewskiego, Generała Stanisława Maczka, 3 Maja strona lewa do nr 33 i 33A, Jacka Malczewskiego, Cypriana Kamila Norwida, Zygmunta Noskowskiego, Plac Unii Brzeskiej, Salezjańska, Skośna, Bolesława Śmiałego, Światowida, Obrońców Westerplatte, Walerego Wróblewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Zawiszy Czarnego.

 Szkoła Podstawowa Nr 4 
im. Księdza Jana Twardowskiego
ul. Św. Jana Nepomucena 10


11.

 Ulice: Generała Józefa Bema, Pułkownika Marcina Borelowskiego strona lewa do nr 21, Henryka Jordana, Hugona Kołłątaja, Kosynierów, Zygmunta Krasińskiego strona lewa od nr 13 do końca, Juliana Ursyna Niemcewicza, Ogrodnicza.

 Szkoła Podstawowa Nr 14 
im. Zjednoczonej Europy
ul. Pułkownika Marcina Borelowskiego 12


12.

 Ulice: Klementyny Hoffmanowej, Klasztorna, Zygmunta Krasińskiego strona prawa cała, strona lewa do nr 11, 3 Maja strona prawa do nr 16, Plac Konstytucji 3 Maja nr 8, Racławicka, 22 Stycznia, Romualda Traugutta.

 Klub Sportowy „Czuwaj”
ul. 22 Stycznia 6


13.

 Ulice: Stanisława Barcewicza, Św. Brata Alberta, Pułkownika Marcina Borelowskiego strona prawa do nr 12, Buszkowicka, Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha, Wincentego Kadłubka, Kajetana Koźmiana, Teofila Lenartowicza, Obywatelska, Elizy Orzeszkowej, Pogodna, Marii Rodziewiczówny, Stefana Rogozińskiego, Równa.

 Szkoła Podstawowa Nr 14 
im. Zjednoczonej Europy
ul. Pułkownika Marcina Borelowskiego 12


14.

 Ulice: Bełwińska, Marcina Bielskiego strona prawa do nr 20, strona lewa do nr 9, Bieszczadzka, Ignacego Daszyńskiego, Franciszka Dolińskiego, Głogowska, Seweryna Goszczyńskiego strona lewa, Grunwaldzka strona prawa od nr 46 do końca, Jasna, Jesionowa, Henryka Kadyi, Andrzeja Kmicica, Krzywiecka, Legnicka, Gabriela Narutowicza, Płowiecka, Stanisława Przybyszewskiego, Radosna, Raszyńska, Marii Curie-Skłodowskiej, Księdza Ignacego Skorupki, Jana Skrzetuskiego, Majora Mieczysława Słabego, Szańce strona lewa do nr 7 (od ul. Grunwaldzkiej do I-go Fortu), Kornela Ujejskiego, Władysława Warneńczyka, Węgierska strona prawa, Michała Wołodyjowskiego strona lewa od nr 53 do końca, Jana Zachariasiewicza, Onufrego Zagłoby.

 Przedszkole Miejskie Nr 12 
im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich
ul. Franciszka Dolińskiego 4

 


15.

 Ulice: Browarna, Dubiecka, Dynowska, Grunwaldzka strona lewa od ul. Rzecznej od nr 121 do końca, Ostrowska, Węgierska strona lewa, Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II od ul. Rzecznej od nr 38 do końca.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 8


16.

 Ulice: Felicjanek, Grunwaldzka strona lewa od nr 47 do nr 119, Porucznika Władysława Kramarza, Ignacego Krasickiego, Księcia Józefa Poniatowskiego strona prawa od nr 30 do końca, strona lewa od nr 31 do końca, Henryka Rzewuskiego, Rzeczna, Księdza Stanisława Stojałowskiego, Szczęsna, Henryka Wieniawskiego, Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II od nr 22 do nr 36.

 Szkoła Podstawowa Nr 16 
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Orląt Lwowskich
ul. Grunwaldzka 81


17.

 Ulice: Barska, Jana Długosza, Grzegorza z Sanoka, Grunwaldzka strona lewa do nr 45, Jana Kasprowicza, Józefa Kremera, Plac Inwalidów Wojennych, Plac Konstytucji 3 Maja od nr 1 do nr 6, Plac Orląt Przemyskich, Księcia Józefa Poniatowskiego strona prawa do nr 28, strona lewa do nr 29, Księdza Piotra Skargi, Świętego Józefa, Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II strona prawa do nr 20, Stefana Żeromskiego.

 Szkoła Podstawowa Nr 4 
im. Ks. Jana Twardowskiego
ul. Grunwaldzka 17


18.

 Ulice: Wojciecha Bogusławskiego, Bohaterów Getta strona prawa do nr 22, strona lewa do nr 19, Wojciecha Brudzewskiego, Chmielna, Stefana Czarnieckiego, Jana Dekerta, Generała Leopolda Okulickiego, Józefa Kałuży, Mikołaja Kopernika, Ignacego Łukasiewicza, Kamienny Most strona prawa od nr 6 do końca, strona lewa cała, Podhalańczyków, Plac Św. Floriana, Władysława Reymonta, Rokitniańska, Rzeźnicza strona prawa cała, Sportowa, Strażacka, Bronisława Trentowskiego, Wybrzeże Prezydenta W.Wilsona, Zaciszna.

 Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Nr 2
ul. Stefana Czarnieckiego 27


19.

 Ulice: Bystrzyckich, Świętego Andrzeja Boboli, Generała Henryka Dąbrowskiego, Bohaterów Getta strona prawa od nr 24 do końca, strona lewa od nr 21 do końca, Józefa Kapuścińskiego, Kokosza, Marii Konopnickiej, Koszykowa, Krucza, Krzywa, Łozowa, Mariacka (od terenu PKP do końca) strona prawa od nr 4 do końca, strona lewa od nr 7 do końca, Ludwika Mierosławskiego, Orzechowa, Pocztowa, Wincentego Pola, Polna, Rzeźnicza strona lewa, Sadowa, Sanowa, Słoneczna, aleja Solidarności, Sybiraków, Szańcowa, Karola Szymanowskiego, Wąska, Wiśniowa, Teofila Wiśniowskiego, Wiejska, Wierzbowa, Wilczańska, Wozowa, Zagrodowa, Zamknięta, Zielona, Mikołaja Zyblikiewicza.

 Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Wincentego Pola 5


20.

 Ulice: Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej, Brzozowa, Jana Karola Chodkiewicza, Fryderyka Chopina, Dębowa, Emilii Gierczak, Gołębia, Grabowa, Władysława Jagiełły strona prawa cała, Jaworowa, Jastrzębia, Jacka Kaczmarskiego, Klonowa, Juliusza Kossaka, Świętej Królowej Jadwigi, Piotra Kmity, Kruhel Wielki, Kruhelska strona prawa do nr 48, strona lewa do nr 41, Krzemieniec, Pod Trzema Krzyżami, Leszczynowa, Leśna, Łowiecka, Jana Matejki, Parkowa, Pawia, Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ptasia, Mikołaja Reja, Romualda Rosłońskiego, Sanocka, Henryka Sienkiewicza, Studzienna, Sucha, Walerego Waygarta, Witoszyńska, Zachodnia.

 Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Henryka Sienkiewicza 3


21.

 Ulice: Franciszkańska, Jagiellońska strona lewa, Tadeusza Kościuszki, Mostowa, Plac Pułkownika Berka - Joselewicza, Plac Dominikański, Plac Na Bramie, Plac Rotmistrza Witolda Pileckiego, Plac Rybi, Ratuszowa, Rynek, Serbańska, Wałowa, Przecznica Wałowa, Kazimierza Wielkiego, Wodna, Zaułek Wojaka Szwejka.

 Urząd Miejski
w Przemyślu
ul. Ratuszowa 1


22.

 Ulice: Adama Asnyka, Biskupia, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Księdza Jakuba Federkiewicza strona lewa, Aleksandra Fredry, Grodzka, Władysława Jagiełły strona lewa do nr 5, Kapitulna, Karmelicka, Katedralna, Błogosławionego Biskupa Jozafata Kocyłowskiego, Michała i Kazimierza Osińskich, Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara strona lewa od nr 1 do nr 3, Księdza Jerzego Popiełuszki, Plac Tadeusza Czackiego, Plac Katedralny, Plac Niepodległości, Różana, Sąsiedzka, Juliusza Słowackiego strona prawa do nr 10, Ojca Krystyna Szykowskiego strona prawa, Biskupa Jana Śnigurskiego, Tatarska strona prawa do nr 24, strona lewa do nr 7, Władycze, Zamkowa.

 Szkoła Podstawowa Nr 11 
im. Henryka Jordana
ul. Władycze 5


23.

 Ulice: Jagiellońska strona prawa, Kamienny Most strona prawa do nr 4, Sebastiana Klonowicza, Stanisława Konarskiego, Leopolda Hausera, Józefa Korzeniowskiego, Mariacka od ul. Adama Mickiewicza do terenu PKP strona lewa od nr 1 do nr 5, strona prawa od nr 2 do nr 2a, Adama Mickiewicza strona lewa do nr 61, strona prawa do nr 46, Mnisza, Nestora nr 1 i nr 2, Plac Legionów, Tadeusza Rejtana od ul. Aleksandra Dworskiego do ul. Adama Mickiewicza tj. strona lewa nr 1 i nr 3, Henryka Siemiradzkiego, Generała Józefa Sowińskiego, Stanisława Staszica, Juliana Tuwima.

 Przemyski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
ul. Adama Mickiewicza 30


24.

 Ulice: Akacjowa, Księdza Jana Balickiego, Basztowa, Bławatkowa, Chocimska, Czerwieńska, Ojca Makarego Demeskiego, Domowa, Księdza Jakuba Federkiewicza strona prawa, Biskupa Karola Józefa Fischera, Grochowska, Mjra Hubala, Władysława Jagiełły strona lewa od nr 7 do końca, Jarowa, Kamienna, Komisji Edukacji Narodowej, Krakusa, Kruhelska strona prawa od nr 50 do końca, strona lewa od nr 43 do końca, Kupały, Mieszka I, Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara strona prawa od nr 2 do końca, strona lewa od nr 5 do końca, Ludwika Pasteura, Piasta Kołodzieja, Potokowa, Plac Św. Brunona – Bonifacego, Rakoczego, Rodzinna, Generała Stefana Grota - Roweckiego, Witolda Regera, Skalna, Przemysława strona prawa od nr 18 do końca, strona lewa cała, Majora Henryka Sucharskiego, Ojca Krystyna Szykowskiego strona lewa, Tatarska strona prawa od nr 26 do końca, strona lewa od nr 9 do końca, Ustronie, Wandy, Na Zawadach, Ziemowita, Żwirowa.

 Szkoła Podstawowa Nr 11 
im. Henryka Jordana
ul. Władycze 5


25.

 Ulice: Ireny Benszówny, Dionizego Czachowskiego, Przemysława strona prawa do nr 16, Juliusza Słowackiego strona prawa od nr 12 do nr 104, strona lewa do nr 103,Generała Juliana Stachiewicza, Bohdana Zaleskiego.

 I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
ul. Juliusza Słowackiego 21


26.

 Ulice: Biblioteczna, Tadeusza Rejtana od ul. Aleksandra Dworskiego do ul. Juliusza Słowackiego tj. strona prawa od nr 2 do końca, strona lewa od nr 5 do końca, Franciszka Smolki, Aleksandra Dworskiego strona prawa do nr 18, strona lewa do nr 19.

 I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
ul. Juliusza Słowackiego 21


27.

 Ulice: Aleksandra Dworskiego strona prawa od nr 20 do nr 84, strona lewa od nr 21 do nr 67, Ignacego Frankowskiego, Bartosza Głowackiego, Artura Grottgera, Jana Kilińskiego, Stanisława Moniuszki, Stanisława Niewiadomskiego, Bolesława Prusa, Aleksandra Puszkina, Leonarda Tarnawskiego.

 Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Bohaterów Września w Przemyślu
ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1


28.

 Ulice: Bakończycka, Franciszka Bujaka, Aleksandra Dworskiego strona prawa od nr 86 do końca, strona lewa od nr 69 do końca, Gospodarcza, Harcmistrz Izydory Kossowskiej, Stanisława Leszczyńskiego, Książąt Lubomirskich, Waleriana Łukasińskiego, Nestora od ul. Aleksandra Dworskiego do końca, Przemysłowa, Zygmunta Sierakowskiego, Bernarda Wapowskiego, Ludwika Zamenhoffa, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

 Szkoła Podstawowa Nr 5 
im. Bohaterów Września w Przemyślu
ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1


29.

 Ulice: Stefana Batorego, Włodzimierza Bilana, Budowlanych, Księdza Antoniego Dobriańskiego, Romana Dmowskiego (od wiaduktu im. Błogosławionego Bronisława Markiewicza do ul. Rolniczej), Jerzego Fedkowicza, Mikołaja Gomółki, Grażyny, Harcerska, aleja harcmistrza Edwarda Heila, Generała Jakuba Jasińskiego, Juliana Klaczki, Krównicka, Lwowska strona prawa do nr 76 i strona lewa do nr 81, Adama Mickiewicza strona prawa od nr 48 do końca i strona lewa od nr 63 do końca, Księdza Jana Mogilnickiego, Młynarska, Ludwika Nabielaka, Heidi Wernerus-Neumann, Nowa, Feliksa Nowowiejskiego, Rozdroże, Sielecka, Stawowa, Szkolna, Władysława Syrokomli, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Tarniowa, Topolowa, Wernyhory, Wiklinowa, Wspólna, Zacisze, Jana Zamoyskiego, Zana, Zbożowa, Zygmunta Zielińskiego, Księdza Józefa Ziemiańskiego, aleja Żołnierzy Wyklętych.

 Ośrodek Kopalni Gazu
ul. Generała Jakuba Jasińskiego 3


30.

 Ulice: Droga Hurecka, Lwowska strona prawa od nr 78 do końca, strona lewa od nr 83 do końca, Mała, Miodowa, Niecała, Ofiar Katynia, Okrężna, Piaskowa, Północna, Przejazdowa, Przekopana, Przerwa, Skolimowska, Sienna, Smolna, Wiarowa, Wola, Wschodnia.

 Przedszkole Miejskie Nr 19
ul. Ofiar Katynia 4a


31.

 Ulice: Cegielniana, aleja Romana Dmowskiego (od ul. Rolniczej do ronda Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka), Dojazdowa, Fabryczna, Herburtów, Kasztanowa, Krótka, Kwiatowa, Obozowa, Okopowa, Piastowska, Pikulicka, Południowa, Pusta, Rolnicza, Juliusza Słowackiego strona prawa od nr 106 do końca, strona lewa od nr 105 do końca, Sobótki, Ułańska, Złota.

 Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem
Oddział w Przemyślu
ul. Sobótki 23

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Bogusław Zaleszczyk


Uchwała Nr 30/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr 30/2018
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie podziału miasta Przemyśla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 418 § 2, art. 419 § 1, 2 i 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dokonuje się podziału miasta Przemyśla na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr 220/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz Uchwała Nr 120/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 220/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

§ 4. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Przemyślu w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.  

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Adam Łoziński

 

Załącznik do uchwały Nr 30/2018
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 22 lutego 2018 r.

Nr
okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu1

Ulice:
3 Maja strona lewa do nr 33 i nr 33A, Andrzeja Kmicica, Armii Krajowej strona prawa od nr 18 do końca, strona lewa od nr 27 do końca, Artura Malawskiego, Barska, Bełwińska, Bielskiego, Bieszczadzka, Bolesława Śmiałego, Biskupa Jakuba Glazera, Browarna, Cmentarna, Jana Długosza, Wojciecha Drzymały, Dubiecka, Dynowska, Felicjanek, Franciszka Dolińskiego, Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, Generała Władysława Sikorskiego, Generała Stanisława Maczka, Generała Józefa Wysockiego, Głogowska, Seweryna Goszczyńskiego, Grunwaldzka, Grzegorza z Sanoka, Henryka Kadyi, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Krasickiego, Jasna, Jesionowa, Jana Kasprowicza, Porucznika Władysława Kramarza, Józefa Kraszewskiego, Józefa Kremera, Krzywiecka, Księdza Ignacego Skorupki, Księcia Józefa Poniatowskiego, Księdza Piotra Skargi, Księdza Stanisława Stojałowskiego, Księdza Stanisława Brzóski, Legnicka, Lipowicka, Łętowska, Władysława Łokietka, Jacka Malczewskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Majora Mieczysława Słabego, Gabriela Narutowicza, Cypriana Kamila Norwida, Zygmunta Noskowskiego, O.Augustyna Kordeckiego, Obronna, Obrońców Westerplatte, Onufrego Zagłoby, Ostrowska, Ignacego Paderewskiego strona prawa od nr 22 do końca, strona lewa cała, Plac Inwalidów Wojennych, Plac Konstytucji 3-go Maja od nr 1 do nr 6, Plac Orląt Przemyskich, Plac Unii Brzeskiej, Płowiecka, Stanisława Przybyszewskiego, Radosna, Raszyńska, Rzeczna, Henryka Wieniawskiego, Henryka Rzewuskiego, Salezjańska, Sanatoryjna, Skośna, Jana Skrzetuskiego, Stanisława Sobińskiego, Swobodna, Szańce, Szczęsna, Świętego Jana Nepomucena strona prawa cała, strona lewa do nr 33, Świętego Józefa, Światowida, Kornela Ujejskiego, Węgierska, Władysława Warneńczyka, Michała Wołodyjowskiego, Walerego Wróblewskiego, Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II, Leona Wyczółkowskiego, Jana Zachariasiewicza, Zamiejska, Zawiszy Czarnego, Zofii Chrzanowskiej, Źródlana, Stefana Żeromskiego, Żurawicka.72

Ulice:
22 Stycznia, 29 Listopada, 3 Maja strona prawa cała, strona lewa od nr 35 do końca, Armii Krajowej strona prawa do nr 16, strona lewa do nr 25, Astronautów, Stanisława Barcewicza, Generała Józefa Bema, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Brodzińskiego, Bukowa, Buszkowicka, Ceramiczna, Ignacego Chodźki, Cicha, Czwartaków, Daleka, Dobra, Elżbiety Drużbackiej, Emilii Plater, Gazowa, Generała Władysława Andersa, Generała Józefa Chłopickiego, Generała Józefa Dwernickiego, Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Gliniana, Gościnna, Graniczna, Grenada, Hoża, Ludwika Idzikowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Jabłoniowa, Jana III Sobieskiego, Henryka Jordana, Wincentego Kadłubka, Kazanowska, Klasztorna, Klementyny Hoffmanowej, Jana Kochanowskiego, Hugona Kołłątaja, Kordiana, Kosynierów, Kajetana Koźmiana, Krakowska, Zygmunta Krasińskiego, Mariana Langiewicza, Joachima Lelewela, Teofila Lenartowicza, Stanisława Małachowskiego, Józefa Mireckiego, Mokra, Monte Cassino, Adama Naruszewicza, Juliana Ursyna Niemcewicza, Obywatelska, Ogrodnicza, Okrzei, Kazimierza Opalińskiego, Juliana Konstantego Ordona, Władysława Orkana, Mieczysława Orłowicza, Elizy Orzeszkowej, Ostrołęcka, Ignacego Paderewskiego strona prawa do nr 20a, Plac Konstytucji 3 Maja nr 8, Podpułkownika Kazimierza Gurbiela, Pułkownika Marcina Borelowskiego, Podgórska, Pogodna, Popielów, Ignacego Prądzyńskiego, Przemyska, Kazimierza Pułaskiego, Racławicka, Marii Rodziewiczówny, Stefana Rogozińskiego, Eugeniusza Romera, Równa, Macieja Sarbiewskiego, Stanisława Augusta, Studencka, Józefa Sułkowskiego, Szwoleżerska, Św. Brata Alberta, Św. Jana Nepomucena strona lewa od nr 35 do końca, Jana Tarnowskiego, Kazimierza-Przerwy Tetmajera, Romualda Traugutta, Waleriana Kramarza, Wita Stwosza, aleja Wolności, Józefa Wybickiego, Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha, Stanisława Wyspiańskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zadwórzańska, Zakopiańska, Zygmuntowska, Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Romana Żulińskiego, Żwirki i Wigury.63

Ulice:
Akacjowa, Aleja XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej, Adama Asnyka, Basztowa, Ireny Benszówny, Biblioteczna, Biskupia, Bławatkowa, Biskupa Jana Śnigurskiego, Biskupa Karola Józefa Fischera, Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, Błogosławionego Biskupa Jozafata Kocyłowskiego, Brzozowa, Cegielniana, Chocimska, Jana Karola Chodkiewicza, Fryderyka Chopina, Dionizego Czachowskiego, Czerwieńska, Dębowa, aleja Romana Dmowskiego (od ul. Rolniczej do ronda Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka), Dojazdowa, Domowa, Aleksandra Dworskiego strona prawa do nr 84, strona lewa do nr 67, Emilii Gierczak, Fabryczna, Franciszkańska, Ignacego Frankowskiego, Aleksandra Fredry, Generała Stefana Grota–Roweckiego, Bartosza Głowackiego, Gołębia, Gospodarcza, Grabowa, Grochowska, Grodzka, Artura Grottgera, Herburtów, Jagiellońska strona lewa, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Jacka Kaczmarskiego, Jarowa, Jastrzębia, Jaworowa, Kamienna, Kapitulna, Karmelicka, Kasztanowa, Katedralna, Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Klonowa, Komisji Edukacji Narodowej, Juliusza Kossaka, Tadeusza Kościuszki, Krakusa, Krótka, Kruhel Wielki, Kruhelska, Krzemieniec, Księdza Jakuba Federkiewicza, Księdza Jerzego Popiełuszki, Księdza Jana Balickiego, Kupały, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Łowiecka, Jana Matejki, Michała i Kazimierza Osińskich, Mieszka I, Majora Hubala, Majora Henryka Sucharskiego, Stanisława Moniuszki, Mostowa, Na Zawadach, Stanisława Niewiadomskiego, Ojca Makarego Demeskiego, Ojca Krystyna Szykowskiego, Obozowa, Okopowa, Parkowa, Ludwika Pasteura, Pawia, Piasta Kołodzieja, Piastowska, Pikulicka, Piotra Kmity, Południowa, Plac Czackiego, Plac Dominikański, Plac Pułkownika Berka Joselewicza, Plac Rotmistrza Witolda Pileckiego, Plac Katedralny, Plac Na Bramie, Plac Niepodległości, Plac Św. Brunona Bonifacego, Plac Rybi, Pod Trzema Krzyżami, Potokowa, Prusa, Przecznica Wałowa, Przemysława, Ptasia, Pusta, Aleksandra Puszkina, Przemysłowa, Rakoczego, Ratuszowa, Mikołaja Reja, Tadeusza Rejtana strona prawa cała, strona lewa od nr 5 do końca, Rodzinna, Rolnicza, Romualda Rosłońskiego, Różana, Rynek, Sanocka, Sąsiedzka, Serbańska, Henryka Sienkiewicza, Skalna, Juliusza Słowackiego, Franciszka Smolki, Sobótki, Generała Juliana Stachiewicza, Studzienna, Sucha, Świętej Królowej Jadwigi, Leonarda Tarnawskiego, Tatarska, Ułańska, Ustronie, Wałowa, Wandy, Walerego Waygarta, Witolda Regera, Witoszyńska, Zaułek Wojaka Szwejka, Władycze, Władysława Jagiełły, Wodna, Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zachodnia, Bohdana Zaleskiego, Zamkowa, Ziemowita, Złota, Żwirowa.54

Ulice:
Bakończycka, Stefana Batorego, Włodzimierza Bilana, Wojciecha Bogusławskiego, Bohaterów Getta, Wojciecha Brudzewskiego, Budowlanych, Franciszka Bujaka, Bystrzyckich, Świętego Andrzeja Boboli, Chmielna, Stefana Czarnieckiego, Jana Dekerta, Droga Hurecka, Aleksandra Dworskiego strona prawa od nr 86 do końca, strona lewa od nr 69 do końca, Jerzego Fedkowicza, Generała Henryka Dąbrowskiego, aleja Romana Dmowskiego (od wiaduktu im. Błogosławionego Bronisława Markiewicza do ul. Rolniczej), aleja harcmistrza Edwarda Heila, Generała  Jakuba Jasińskiego, Generała Leopolda Okulickiego, Generała Józefa Sowińskiego, Mikołaja Gomółki, Grażyny, Harcerska, Jagiellońska strona prawa, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Józefa Kałuży, Kamienny Most, Józefa Kapuścińskiego, Juliana Klaczki, Sebastiana Klonowicza, Kokosza, Stanisława Konarskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Józefa Korzeniowskiego, Harcmistrz Izydory Kossowskiej, Koszykowa, Krównicka, Krucza, Krzywa, Księdza Antoniego Dobriańskiego, Księdza Jana Mogilnickiego, Księdza Józefa Ziemiańskiego, Leopolda Hausera, Stanisława Leszczyńskiego, Lwowska, Książąt Lubomirskich, Łozowa, Ignacego Łukasiewicza, Waleriana Łukasińskiego, Mała, Mariacka, Adama Mickiewicza, Ludwika Mierosławskiego, Miodowa, Młynarska, Mnisza, Ludwika Nabielaka, Nestora, Niecała, Nowa, Feliksa Nowowiejskiego, Ofiar Katynia, Okrężna,  Orzechowa, Piaskowa, Plac Legionów, Plac Świętego Floriana, Pocztowa, Podhalańczyków, Polna, Północna, Przejazdowa, Przekopana, Przerwa, Tadeusza Rejtana od ul. Aleksandra Dworskiego do ul. Adama Mickiewicza tj. od nr 1 do nr 3, Władysława Reymonta, Rokitniańska, Rozdroże, Rzeźnicza, Sadowa, Sanowa, Sielecka, Henryka Siemiradzkiego, Sienna, Zygmunta Sierakowskiego, Skolimowska, Słoneczna, aleja Solidarności, Smolna, Sportowa, Stanisława Staszica, Stawowa, Strażacka, Sybiraków, Władysława Syrokomli, Szańcowa, Szkolna, Karola Szymanowskiego, Tarniowa, Teofila Wiśniowskiego, Topolowa, Bronisława Trentowskiego, Juliana Tuwima, Bernarda Wapowskiego, Wąska, Heidi Wernerus - Neumann, Wernyhory, Wiarowa, Wiejska, Wierzbowa, Wiklinowa, Wilczańska, Wincentego Pola, Wiśniowa, Wola, Wozowa, Wschodnia, Wspólna, Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona, Zacisze, Zaciszna, Zagrodowa, Ludwika Zamenhoffa, Zamknięta, Jana Zamojskiego, Tomasza Zana, Zbożowa, Zygmunta Zielińskiego, Zielona, Mikołaja Zyblikiewicza, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, aleja Żołnierzy Wyklętych.5

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Adam Łoziński

 


Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

 

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

  • Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
  • Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

 

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl