13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Apel Prezydenta Miasta Przemyśla

      Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma zwrócił się z apelem do właścicieli i użytkowników lokali znajdujących się w obrębie Starego Miasta  w sprawie reklam i szyldów umieszczonych na zabytkowych budynkach.

Szanowni Państwo!

     Nie tylko przez mieszkańców miasta, ale i coraz liczniej przyjeżdżających do Przemyśla turystów, nasza „Starówka” zaliczana jest do najpiękniejszych i najbardziej interesujących. Niestety równie często wielu z nich zwraca uwagę na to, że jest to „nieoszlifowany diament”, wymagający jeszcze wiele pracy, która pozwoliłaby ukazać cały jej urok. Ważna w tej pracy nad przywróceniem Staremu Miastu dawnej świetności jest rola samorządu miejskiego, ale do osiągnięcia tego celu niezbędne jest zrozumienie dla tych działań i pomoc ze strony Państwa – właścicieli i użytkowników lokali znajdujących się na tym terenie.
      Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przyjrzenie się reklamom i szyldom sklepowym umieszczanym na elewacjach budynków, ich uporządkowanie oraz zadbanie o ich czystość, estetykę oraz formę odpowiadającą zabytkowemu charakterowi otoczenia. Chciałbym także przypomnieć, że na umieszczenie tablic, reklam, napisów czy też urządzeń technicznych na zabytku wpisanym do rejestru wymagane jest pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
      Liczę na Państwa poczucie współodpowiedzialności za wygląd naszego miasta, zrozumienie dla mojego apelu i szybką odpowiedź poprzez konkretne działania.                                                                                       Robert Choma

                                                                                         Prezydent

                                                                                     Miasta Przemyśla

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta
 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-03-2007 14:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09