Selektywna Zbiórka Baterii

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Przemyśla aby włączyli się do selektywnej zbiórki baterii.

     Z przyjemnością informujemy mieszkańców Przemyśla iż  na terenie naszego miasta, w wyznaczonych placówkach, zlokalizowano specjalne pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania baterii. Można do nich wrzucać wszelkiego rodzaju zużyte baterie „akumulatorki”, np.: paluszki” bądź baterie do telefonów i zegarków. Prosimy pamiętać o tzw. bateriach ukrytych np. w zabawkach, kalkulatorach czy zegarkach. Szczegółową lokalizację wspomnianych pojemników zawiera przedstawiona poniżej tabela.
 

 

MIEJSCE LOKALIZACJI POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI BATERII

 
Lp.
NAZWA PLACÓWKI
ADRES
TELEFON
1
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Sienkiewicza 3
678 91 51
2
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Św. Jana 10
670 23 06
3
Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Konarskiego 7
678 21 24
4
Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Gen.M.Boruty – Spiechowicza 1
677 95 00
5
Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Sobótki 23
678 99 74
6
Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Władycze 5
678 36 15
7
Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Borelowskiego 12
670 72 70
8
Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. W. Pola 5
678 55 76
9
Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Grunwaldzka 81
670 29 15
10
Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–wychowawczym Nr 2
ul. Czarnieckiego 27
676 04 00

11

Gimnazjum Nr 1 ul. 3-go Maja 38

 670-73-15

12

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Juliusza Słowackiego
ul. Słowackiego 21

 676-95-70

13

II Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Kazimierza Morawskiego

ul. Bpa J. Glazera 44

 679-96-75

14
Niepubliczne Gimnazjum Salezjańskie
ul. Św. Jana 3
670 25 25
15
Gimnazjum Nr 2
ul. Ratuszowa 1

678-65-75

16
Stacja BP
ul. Sportowa 15
675 10 88
17
Wideotomex 2
ul. Mickiewicza 28
678 61 55
18
Stacja PGK Sp.zo.o.
ul. Sportowa 7
678 55 37
19
Stacja Auto Gaz PGK  Sp.zo.o.
ul. Słowackiego 104
678 55 37
wew:41
20
PGK Sp.zo.o. (BAZA)
ul. Herburtów 16
678 24 38

21

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM ul. Ratuszowa 10A

678 25 56

 
     Ponieważ w działaniach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska zawsze mogliśmy liczyć na młodzież. w szkołach przeprowadziliśmy konkurs z  nagrodami, aby w trosce o środowisko naturalne, młode osoby aktywnie włączyły się w zbiórkę zużytych baterii, zorganizowaną przez Miasto Przemyśl.
     Pamiętajmy, że baterie są niezwykle szkodliwe dla środowiska i zalicza się je do odpadów niebezpiecznych. Jesteśmy przekonani, że prowadzona w sposób ciągły akcja, mająca na celu poddanie utylizacji szkodliwych substancji zawartych w bateriach i akumulatorkach spowoduje iż nie trafią one na wysypisko śmieci, a zostaną poddane  procesowi odzysku,  (składnikami baterii są m. in. nikiel, kadm i rtęć, substancje bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska). Jeżeli składowisko nie ma odpowiednich zabezpieczeń substancje te przenikają do ziemi i wód gruntowych by w końcu pojawić się w wodzie która płynie z naszych kranów.
   
Dlaczego należy segregować baterie?


Jak już wspomniano w bateriach znajduje się szereg substancji, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka i środowiska:

- są to głównie metale ciężkie jak ołów, rtęć, kadm, lit, nikiel,
- substancje tworzące elektrolit (kwasy, zasady) są żrące i wywołują korozję.
 

Co może nam zatem grozić ?

OŁÓW
 
Ma silne właściwości mutagenne, neurotoksyczne i kancerogenne. Kumuluje się w organizmie przechodząc do krwi łącząc się z białkami osocza. Odkłada się w kościach i tkankach miękkich. Obniża płodność i zaburza owulację, wywołuje przewlekłe choroby nerek, dysfunkcje przewodu pokarmowego oraz układu sercowonaczyniowego. Z ołowiem jest także związana niedokrwistość, na którą szczególnie narażone są dzieci.
 

RTĘĆ

    Najsilniejszy szkodliwy wpływ rtęci dotyczy ośrodkowego układu nerwowego. Szkodliwe działanie rtęci jest bardzo trwałe, ponieważ związki rtęci łącza się z enzymami. Rtęć wywiera ujemny wpływ na błonę komórkowa, blokując przepuszczalność błon komórkowych. Stany chorobowe związane z toksycznym działaniem rtęci to bezsenność, zawroty głowy, zmęczenie, stany depresyjne, osłabienie pamięci i koordynacji ruchów, osłabienie ostrości wzroku i słuchu, labilność emocjonalna, drżenie rąk. Jest to pierwiastek silnie toksyczny. Powoduje uszkodzenie nerek, nadciśnienie, deformuje kości, powoduje zmiany nowotworowe.
 

KADM

 
Toksyczne działanie kadmu (w dużym stopniu) polega na: zaburzeniu czynności nerek, chorobie nadciśnieniowej zmianach nowotworowych, (zwłaszcza gruczołu krokowego i nerek), zaburzeniach metabolizmu wapnia (deformacja szkieletu), zaburzeniach funkcji rozrodczych. Kadm zaburza przemiany wapnia i fosforu w tkance kostnej � przyczynia się do rozrzedzenia struktury kości. Wypiera cynk ze ścian tętnic, zmniejsza ich elastyczność przyśpiesza rozwój miażdżycy oraz prowadzi do nadciśnienia.
 

LIT

 
Objawy toksyczne mogą dotyczyć wielu narządów: układu nerwowego układu sercowo-naczyniowego, układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, obrzęk ślinianek, bóle brzucha, ślinotok, wzdęcia brzucha) układu moczowego (cukromocz, białkomocz, moczówka prosta nerkopochodna), skóry (trądzik, suchość, wypadanie włosów, świąd, owrzodzenia, obrzęki), układu endokrynnego (wole, niedoczynność gruczołu tarczowego, nadczynność gruczołów przytarczycznych, impotencja), układu krwiotwórczego (zwiększona leukocytoza).
 

NIKIEL

 
      Nikiel w zbyt dużym stężeniu uszkadza błony śluzowe, powoduje odczyny alergiczne, zmiany w chromosomach, w szpiku kostnym, może przyczyniać się do rozwoju komórek nowotworowych. Nadmiar niklu wpływa też niekorzystnie na proporcje innych pierwiastków. Przede wszystkim obniża poziom magnezu oraz cynku w organach miąższowych.
 
     Dodatkowo w konstrukcji baterii używa się szeregu substancji zapewniających bezpieczeństwo i ich funkcjonalność. Część z tych związków jest nieobojętna dla środowiska i jest to jeden z ważkich powodów dla których po zużyciu powinny być selektywnie zbierane i oddawane do stosownego unieszkodliwienia.
 
     W bateriach, by mogło zostać wytwarzane napięcie, zachodzą skomplikowane reakcje chemiczne. Bierze w nich udział szereg pierwiastków - zależnie od typu i rodzaju baterii.

Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii spotkamy:
-        dwutlenek manganu 270,0 kg;
-        żelazo 210,0 kg;
-        cynk 160,0 kg;
-        grafit 60,0 kg;
-        chlorek amonowy 35,0 kg;
-        miedź 20,0 kg;
-        wodorotlenek potasu 10,0 kg;
-        rtęć (tlenek rtęci) 3,0 kg;
-        kilka kilogramów niklu i litu;
-        kadm 0,5 kg;
-        srebro (tlenek srebra) 0,3 kg;
-        niewielkie ilości kobaltu.
 
 
 
DLATEGO NIE WYRZUCAJ BATERII RAZEM Z INNYMI ŚMIECIAMI DOMOWYMI, ZANOŚ JE DO SPECJALNIE W TYM CELU POSTAWIONYCH POJEMNIKÓW !!!
 
Opracowano na podstawie „Baterie segregacja czy degradacja?” Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, 2004r.
 
Dodał: Rafał Porada
kancelaria Prezydenta Miasta
Opublikował(a):  Data publikacji: 07-03-2007 14:57 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09

Na skróty