19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PIERWSZA SESJA NOWO WYBRANEJ RADY

     I sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 23 listopada 2006 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

Porządek posiedzenia:


1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Informacje o przebiegu i wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Przemyślu i bezpośrednich wyborów Prezydenta Miasta Przemyśla.
3.  Wręczenie zaświadczeń o wyborze dla nowowybranych radnych do Rady Miejskiej w Przemyślu oraz Prezydenta Miasta Przemyśla przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemyślu. 
4.  Zrzeczenie się mandatu radnego.
5.  Złożenie ślubowania przez radnych.
6.  Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu:
a)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)przeprowadzenie głosowania,
c)ogłoszenie wyników głosowania.
7.  Przekazanie prowadzenia sesji Rady Miejskiej nowowybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przemyślu.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
9.  Zakończenie obrad.

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl