19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oświadczenie Prezydenta w sprawie odbioru odpadów w Gminie Krzywcza

W związku z informacją, która została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzywcza chcę sprostować i wyjaśnić niektóre podane w niej argumenty:

  1. Tekst oświadczenia sugeruje, że główną przyczyną wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Krzywcza jest decyzja Rady Miejskiej w Przemyślu uniemożliwiająca udział PGK Sp. z o.o. w przetargu na odbiór odpadów, co jest niezgodne z prawdą.
  2. Brak możliwości udziału w postępowaniu przetargowym PGK Sp. z o.o. wynika z przepisów Prawa Zamówień Publicznych art. 67 w związku z powierzeniem jej przez Gminę Miejską Przemyśl zadań odbioru odpadów.
  3. W/w przepisy ograniczają między innymi realizację zadań na rzecz innych podmiotów (zadania komercyjne) do 10% przychodów Spółki.
  4. Gmina Miejska Przemyśl jest właścicielem 100% udziałów PGK Sp. z o.o. i w związku z tym Spółka powinna przede wszystkim realizować zadania własne Gminy Miejskiej Przemyśl.
  5. Decyzję w sprawie powierzenia zadań własnych dla własnej Spółki w trybie „in house” podjął Prezydent Miasta natomiast Rada Miejska na jego wniosek podjęła niezbędne uchwały umożliwiające powierzenie zadań własnej Spółce, czyli tzw. podmiotowi wewnętrznemu w drodze negocjacji i na podstawie kalkulacji kosztów ich realizacji.

 

Próba przerzucenia odpowiedzialności za wzrost stawek za odbiór odpadów w Gminie Krzywcza na Miasto Przemyśl wprowadza więc opinię publiczną w błąd.

Prezydent Miasta

Robert Choma

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 09-01-2018 11:10