7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

       Prezydent Miasta Przemyśla zawiadamia, że w dniach od 30 października do 10 listopada br w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (pok.28, IIp.) w godz. od 7.30 do 15.30 będą udostępnione do wglądu spisy wyborców do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Przemyślu, sejmiku województwa podkarpackiego i bezpośrednim wyborze prezydenta miasta – zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

      Spis wyborców sporządzany jest na podstawie stałego rejestru wyborców. Obejmuje on osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze Przemyśla oraz osoby, które zostały dopisane do rejestru na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla uznającej, że faktyczne miejsce pobytu osoby jest na terenie Przemyśla.

 

        Wyborca stale zamieszkały na terenie miasta Przemyśla bez zameldowania na pobyt stały albo nigdzie nie zameldowany (np. wymeldowany decyzją administracyjną) stale przebywający na obszarze miasta albo zamieszkały na terenie miasta pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, może wpisać się do rejestru na własny wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

DOTwniosek o wpisanie do rejestru

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl