16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wydała foldery prezentujące firmy powstałe dzięki jej wsparciu

Dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na przełomie 2016 i 2017 roku powstały 154 firmy. Nowo powstałym przedsiębiorcom PARR S.A. udzieliła dotacji inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.  Poza wsparciem na założenie firmy, każdy przedsiębiorca uzyskał także wsparcie w postaci dotacji pomostowej w łącznej wysokości 19 200 zł, które jest wypłacane w wysokości 1 600 zł miesięcznie przez okres pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarcze. Łączna kwota udzielonego wsparcia pomostowego wyniosła blisko 3 mln zł.

 

Dotacje inwestycyjne umożliwiły nowo powstałym firmom zakup sprzętu, wyposażenia i towaru niezbędnego do uruchomienia biznesu, natomiast dotacje pomostowe pozwoliły na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością (w tym m.in. składek ZUS, usług księgowych, wynajęcia lokalu itp.) w początkowym okresie prowadzenia własnego biznesu.


Dotacje te były udzielane w ramach projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” oraz projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”. Powyższe projekty realizowane są przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.


Poniżej przedstawiamy Państwu dwa foldery prezentujące firmy powstałe dzięki dotacjom udzielonym w ramach realizowanych projektów:

  • „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” (folder można pobrać tutaj),
  • „Czas na przedsiębiorcze kobiety” (folder można pobrać tutaj).

 

PARR foldery.jpeg

fot. parr.pl

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 03-01-2018 10:05
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 03-01-2018 10:06