16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

      21 września  br. (czwartek, godz. 9.00) w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 22 czerwca 2006 r. i 24 sierpnia 2006 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Berka Joselowicza – Muzeum” – proj. Nr 191/06.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LWOWSKA III – proj. Nr 194/06.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – proj. Nr 195/06. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji i zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy – proj. Nr 187/06, 188/06, 189/06.

7. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl hipoteką – proj. Nr 183/06.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. – proj. Nr 168/06, 169/06, 170/06, 171/06, 185/06,186/06, 192/06, 193/06.

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – proj. Nr 196/06.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Przemyśl do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – proj. Nr 197/06.  

11. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 172/06, 173/06, 175/06, 176/06, 177/06.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 157/2000 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2000r. w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 174/06.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 178/06.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – proj. Nr 179/06.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany  nieruchomości oraz uchylenia Uchwały Nr 31/2003 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie zamiany nieruchomości – proj. Nr 180/06.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w części Uchwały Nr 152/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl, w zakresie zbycia lokalu nr 10 – proj. Nr 181/06.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 147/2004 Rady Miejskiej Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 182/06.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Krasiczyn – proj. Nr 190/06.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia części ulicy Mickiewicza w Przemyślu do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 165/06.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 166/06.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia ulicy Zamiejskiej w Przemyślu kategorii drogi gminnej – proj. Nr 167/06.

22. Podjęcie uchwały w sprawie orzeczenia przejęcia pojazdu na własność Gminy Miejskiej w Przemyślu – proj. Nr 184/06.

23. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji w Przemyślu do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 r. – proj. Nr 198/06. 

24. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 6 kwietnia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

25. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za II kwartał 2006 r.

26. Wystąpienie przedstawicieli rad osiedlowych.

27. Interpelacje i wnioski radnych.

28. Zakończenie obrad.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 15-09-2006 15:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:57