18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

       W dniu 24 sierpnia 2006 r. (czwartek) o godz. 15.00 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok – proj. Nr 163/06.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
na dofinansowanie inwestycji i zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy – proj. Nr 164/06.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Przemyśl – proj. Nr 162/06.

5. Zakończenie obrad.


dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 21-08-2006 12:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:57