Firma

"Chór Alternativus"

Kategoria: Stowarzyszenia zwykłe
Dane adresowe
37-700 Przemyśl
ul. Franciszka Smolki 18/5
Informacje dodatkowe
Numer w ewidencji stowarzyszeń zwykłych - 17. Cele Stowarzyszenia to: 1) promocja kultury jako czynnika rozwoju społecznego; 2) zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją różnorodnych form działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej; 3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych; 4) działalność artystyczna, kulturalna i edukacyjna; 5) popieranie, rozwijanie i promowanie muzyki kościelnej, chóralnej i ludowej oraz innej twórczości artystycznej; 6) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami; 7) prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony dóbr kultury; 8) uprawianie sztuki chóralnej oraz propagowanie jej w kraju i zagranicą; 9) działalność charytatywna.
Lokalizacja firmy na mapie

Na skróty