20 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Firma

"Przemyski Senior"

Kategoria: Stowarzyszenia zwykłe
Dane adresowe
37-700 Przemyśl
ul. Stanisława Augusta 31
Informacje dodatkowe
Numer w ewidencji stowarzyszeń zwykłych - 16. 1. Głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie marginalizacji i aktywizacja osób w średnim i starszym wieku. 2. Cele szczegółowe: 1) podjęcie starań związanych z utworzeniem w Przemyślu klubu seniora; 2) realizacja projektów i podejmowanie przedsięwzięć z obszaru aktywności społecznej; 3) integracja ze środowiskiem lokalnym, zapobieganie izolacji społecznej, wzmacnianie poczucia przydatności społecznej oraz tworzenie warunków do współuczestnictwa w życiu społecznym; 4) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym; 5) działanie na rzecz społeczności lokalnej miasta Przemyśla; 6) działalność edukacyjna, prozdrowotna, propagowanie postaw, działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu osób starszych w celu zapobiegania społecznemu wykluczeniu i marginalizacji tych osób; 7) aktywizacja fizyczna i psychiczna seniorów; 8) promowanie i wspieranie działalności kulturalnej, rekreacyjnej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej.
Lokalizacja firmy na mapie
×

Wyszukaj w serwisie