11 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Firma

Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu

Kategoria: Stowarzyszenia
Dane adresowe
strona www: cechprzemysl.republika.pl/
37-700 Przemyśl
ul. Katedralna 6
tel. 16 678-22-22
fax. 16 678-22-22
email:
Informacje dodatkowe
Jesteśmy najstarszym i największym stowarzyszeniem rzemieślników-przedsiębiorców na terenie powiatu przemyskiego. Pierwsze zachowane dokumenty świadczące o istnieniu przemyskich Cechów pochodzą z 1386 roku. Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu jest dobrowolnym zrzeszeniem pracodawców-rzemieślników, jest samorządową, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła polskiego. Główne zadania Cechu to: 1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów administracji samorządowej, państwowej i sądów (w strukturach przemyskiego rzemiosła jest zarejestrowanych 170 przedsiębiorstw). 2. Budowanie rzetelnego wizerunku przemyskich rzemieślników, być jednym z rzeczników sektora, wzmacniać porozumienia branżowe i regionalne, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych. 3. Współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi. 4. Sprawowanie pełnego nadzoru BHP w zakładach rzemieślniczych. 5. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu uczniów młodocianych (w strukturach przemyskiego rzemiosła naukę praktyczną pobiera około 300 uczniów w różnych zawodach. Przy Cechu Przemyskim działa 16 komisji egzaminacyjnych). 6. Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji oraz wiedzy zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników (np. kursów pedagogicznych, szkoleń z podstaw gospodarki środowiskowej, egzaminów czeladniczo-mistrzowskich itp.).
Lokalizacja firmy na mapie