11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

      W dniu 26 kwietnia 2006 r. (środa) o godz. 9.00 w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego, Rynek 1 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 marca 2006 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Księdzu Prałatowi Bronisławowi Żołnierczykowi – proj. Nr 67/06.
4. Podjęcie rezolucji w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej          o uchylenie ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogródkach działkowych – proj. Nr 74/06.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – proj. Nr 79/06.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Za Strzelnicą” – proj. Nr 77/06.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „ Na Stawach” – proj. Nr 76/06.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Za Szańcami” – proj. Nr 75/06.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Monte Cassino OSK/03” – proj. Nr 78/06.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany jednostki realizującej wieloletni program inwestycyjny pn. „Modernizacja ul. Bakończyckiej” – proj. Nr 62/06.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski – I etap” – proj. Nr 63/06.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – proj. Nr 41/06.
13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Przemyśl przedszkoli publicznych – proj. Nr 64/06.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od likwidacji  „Hala” sp. z o.o. w Przemyślu – proj. Nr 57/06.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. – proj. Nr 65/06, 66/06.
16. Podjęcie uchwał gruntowych:
a) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 69/06,
b) w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 70/06, 72/06,
c) w sprawie zamiany nieruchomości – proj. Nr 71/06.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania części nieruchomości wspólnych stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu – proj. Nr 73/06.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 r. – proj. Nr 68/06. 
19. Wystąpienie przedstawicieli rad osiedlowych.
20. Interpelacje i wnioski radnych.
21. Zakończenie obrad.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 20-04-2006 10:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:57