19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Program „Przyjazny dom” finansuje inwestycje z zakresu poprawy jakości środowiska naturalnego

Program „Przyjazny dom” składa się z 3 komponentów:

  • Komponent I obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynku do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Pomoc udzielana jest w formie dotacji w wysokości maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz nie więcej niż 3000 zł oraz pożyczki obejmującej maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych zadania o preferencyjnym oprocentowaniu stałym w wysokości 2% w skali roku. Maksymalny okres na jaki może być udzielona pożyczka to 10 lat.
  • Komponent II obejmuje przedsięwzięcia dotyczące modernizacji kotłowni węglowych dofinansowując zakup i montaż kotłów gazowych, kotłów olejowych, kotłów elektrycznych, kotłów opalanych biomasą oraz przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła. Pomoc udzielana jest w formie dotacji w wysokości maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz nie więcej niż 3000 zł oraz pożyczki obejmującej maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych zadania o preferencyjnym oprocentowaniu stałym w wysokości 2% w skali roku. Maksymalny okres na jaki może być udzielona pożyczka to 10 lat.
  • Komponent III dofinansowuje zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zakup i montaż pomp ciepła. Pomoc udzielana jest w formie pożyczki obejmującej 100% kosztów kwalifikowanych zadania o preferencyjnym oprocentowaniu stałym w wysokości 2% w skali roku. Maksymalny okres na jaki może być udzielona pożyczka to 10 lat.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod koniec lutego 2018r. na podstawie raportu z wdrażania programu „Przyjazny dom” w 2017r. podejmie decyzję o kształcie programu w 2018r.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące programu zamieszczane będą na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod linkiem:

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/przyjazny-dom

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 27-12-2017 10:16