9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTRWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W PRZEMYŚLU O PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

      Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
informuje że planowana jest przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej dla wszystkich odbiorców c.w.u. w terminie:od dnia 28-08-2006r do dnia 05-09-2006r.Ponadto wystąpią przerwy w dostawie c.w.u. dla odbiorców korzystających z węzłów cieplnych. Terminy podano w załączniku nr.1

Powyższe przerwy o łącznym wymiarze 14 dni są niezbędne dla wykonania prac remontowych:
- Ciepłowni Zasanie
- Sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej
- Instalacji odbiorczych
- Remontów kapitalnych i przeglądów węzłów cieplnych
- instalacji odbiorczych pracujących cały rok dla Dostawcy i Odbiorcy.

Przerwy są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczej oraz i eksploatacji tych sieci. (Dz.U. Nr 167 poz. 1751)
Jednocześnie przypominamy, że w czasie trwania przerwy remontowej sieci c.o. wysokoparametrowej tj. w terminie od dnia 28-08-2006r. do dnia 05-09-2006r.
należy wykonać prace związane z wykonaniem włączenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej

W innych terminach MPEC nie wyrazi zgody na prowadzenie prac wymagających przerw w dostawie ciepła z m.s.c.

Dodał: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 08-02-2006 12:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:57