21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pierwsi absolwenci przemyskiej filii Krajowej Szkoły Skarbowości

36  funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej zakończyło 15 grudnia egzaminem specjalistyczne szkolenie do mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej. To pierwszy kurs oficerski zorganizowany w filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Przemyślu.

Specjalistyczne szkolenie przygotowujące  do egzaminu to 172 godziny dydaktyczne z dziesięciu bloków tematycznych.Kandydaci na oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej  od 27 listopada do 15 grudnia br. pogłębiali wiedzę i doskonalili umiejętności z organizacji i zarządzania, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa konstytucyjnego, administracji publicznej oraz  funkcjonowania Służby Celno-Skarbowej i jej międzynarodowych aspektów działania.W szerokim katalogu zagadnień egzaminacyjnych znalazły się także  psychologia i etyka, znajomość języka obcego oraz bezpieczeństwo informacji. 
 
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej , którzy  zakończyli dzisiaj (15 grudnia br.) szkolenie zdanym egzaminem to przedstawiciele Izb Administracji Skarbowej z Warszawy, Kielc, Olsztyna, Opola, Bydgoszczy, Katowic, Zielonej Góry, Rzeszowa, Szczecina, Łodzi, Lublina, Białegostoku, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska. 
 
Nad przebiegiem egzaminu czuwała Komisja Egzaminacyjna pod przewodnictwem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Grzegorza Skowronka, w składzie: podinsp. Sławomir Musiał Z-ca Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, mł. insp. Jarosław Chłoń Z-ca Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie oraz sekretarz Paweł Domanicz z Krajowej Szkoły Skarbowości. 
 
Przemyska filia Krajowej Szkoły Skarbowości funkcjonuje od 18 października 2017r. Jest  jednym z sześciu ośrodków szkoły działających w kraju.  W placówce odbywają się specjalistyczne szkolenia przygotowujące kadrę KAS do pracy w służbie publicznej  i podnoszące jej kompetencje.  
 

 

 
informacja i zdjęcia za: www.podkarpackie.kas.gov.pl
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 19-12-2017 15:49