11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

W dniu 29 grudnia 2005r. (czwartek) o godz. 9.00, w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego,  Rynek 1 w Przemyślu odbędzie się XLI  s e s j a Rady Miejskiej w Przemyślu

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.11.2005r.
3. Wręczenie odznaki Honorowego Obrońcy Kresów Wschodnich II RP.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski – I etap” –proj. Nr 271/2005.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Bakończyckiej” – proj. Nr 283/2005.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok:
a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2006 wraz z uzasadnieniem i autopoprawką - proj. Nr 242/2005.
b)  odczytanie opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz wniosków radnych.
c)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
d)  dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
e)  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok – proj. Nr 278/2005, Nr 279/2005, Nr 280/2005, Nr 281/2005, Nr 282/2005.
8.  Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2005 – proj. Nr 284/2005, 285/2005, 286/2005, 287/2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Niebylec o przejęciu zadania własnego w postaci prowadzenia publicznego przedszkola – proj. Nr 268/2004.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2006 rok dla oddziałów żłobkowych w Przedszkolach Miejskich w Przemyślu – proj. Nr 269/2005.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla miejskiego zakładu budżetowego na 2006 rok – proj. Nr  270/2005.
12. Podjecie uchwał w sprawie mienia komunalnego:
a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – proj. Nr 275/2005,
b) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 273/2005,
c)  zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne – proj. Nr 272/2005.
d) zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne proj. Nr 274/2005.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przeznaczenia, standardu oraz zasad zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu – proj. Nr 276/2005.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2005 roku – proj. Nr 277/2005.
15. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
16. Interpelacje radnych.
17. Zakończenie obrad.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 21-12-2005 11:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:56