0.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ w PRZEMYŚLU

      Uprzejmie zapraszam na  XXXVII  s e s j ę  Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2005r. (środa) o godz. 17.00 w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego, Rynek 1 w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu „Szkoła Marzeń” – proj. Nr 159/2005.
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia publicznej szkoły policealnej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr  3 w Przemyślu – proj. Nr 158/2005.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl oraz określenia granic ich obwodów – proj. Nr 162/2005.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Przemyślu – proj. Nr 161/2005.
6. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Przemyśla oraz akceptacji wartości jednego punktu - proj. Nr 160/2005.
7. Zakończenie obrad.

KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
i WSPÓŁPRACY z RADAMI OSIEDLOWYMI

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl