Zapraszamy do konsultacji strategii MOF

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanej Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w dniach od 14.12.2017 r. do 20.12.2017 r.

loga_MOF.jpeg

Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Przemyśl tworzy miasto Przemyśl oraz pięć sąsiadujących z nim gmin: Gmina Krasiczyn, Gmina Medyka, Gmina Orły, Gmina Przemyśl oraz Gmina Żurawica.
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej na temat zaktualizowanej Strategii i Prognozy Oddziaływania na Środowisko.
Projekt zaktualizowanej Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko jest dostępny:

W dniach od 14.12.2017 r. do 20.12.2017 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu zaktualizowanej Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl oraz do zaktualizowanej Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl wypełniając zamieszczony poniżej DOCXFormularz konsultacyjny_MOF.docx (79,92KB).

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać, wyłącznie na formularzu konsultacyjnym, do Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

  • pocztą elektroniczną na adres: ,
  • osobiście pod adresem Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl.

W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać „Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”.
Ponadto opinie uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. w godz. od 14.00 do 16.00 w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1, Przemyśl, sala nr 25.
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną wyłączone z procesu ich rozpatrywania. Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która opracowuje aktualizację Strategii MOF Przemyśl wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, p. 32, tel. 16 676 09 85 wew. 9, e-mail: info@parr.pl. Osobami do kontaktu w sprawie prowadzonych konsultacji są Pani Beata Chudzik oraz Pani Agnieszka Muzyczka, tel. 16 676 09 85 wew. 9, e-mail: .


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

DOCXFormularz konsultacyjny_MOF.docx (79,92KB)

PDFAktualizacja Strategii MOF Przemyśl.pdf (5,13MB)

PDFAktualizacja Prognozy Oddziaływania na Środowisko MOF Przemyśl.pdf (2,82MB)

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 14-12-2017 15:52 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 15-12-2017 15:26

Na skróty