20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZMIANY W URZĘDZIE MIEJSKIM

 Od 1 marca br. pełniącym obowiązki Naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej został p. Robert Rybotycki. Będąca do tej pory p.o. Naczelnika p. Urszula Walicka pozostaje w dalszym ciągu Kierownikiem Referatu Gospodarki Lokalowej we wspomnianym wydziale.  Również od 1 marca br. w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego pojawiło się nowe stanowisko: Pełnomocnik d/s Uruchomienia Parku Sportowo – Rekreacyjnego - podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta Przemyśla. Został nim Ryszard Kosterkiewicz. Obok dotychczasowych obowiązków związanych z funkcjonowaniem Parku Miejskiego, do zadań nowego Pełnomocnika będzie należeć m.in. :
- ścisła współpraca z podmiotami realizującymi inwestycję p.n. „Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny”;
- udział w odbiorze końcowym budowy wyciągu narciarskiego;
- podejmowanie działań celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wyciągu narciarskiego;
- opracowanie oferty inwestycyjnej uwzględniającej realizację dodatkowych obiektów w Parku celem zapewnienia optymalnych warunków dla uzyskania jego atrakcyjności.


WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl