ZMIANY W URZĘDZIE MIEJSKIM

 Od 1 marca br. pełniącym obowiązki Naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej został p. Robert Rybotycki. Będąca do tej pory p.o. Naczelnika p. Urszula Walicka pozostaje w dalszym ciągu Kierownikiem Referatu Gospodarki Lokalowej we wspomnianym wydziale.  Również od 1 marca br. w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego pojawiło się nowe stanowisko: Pełnomocnik d/s Uruchomienia Parku Sportowo – Rekreacyjnego - podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta Przemyśla. Został nim Ryszard Kosterkiewicz. Obok dotychczasowych obowiązków związanych z funkcjonowaniem Parku Miejskiego, do zadań nowego Pełnomocnika będzie należeć m.in. :
- ścisła współpraca z podmiotami realizującymi inwestycję p.n. „Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny”;
- udział w odbiorze końcowym budowy wyciągu narciarskiego;
- podejmowanie działań celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wyciągu narciarskiego;
- opracowanie oferty inwestycyjnej uwzględniającej realizację dodatkowych obiektów w Parku celem zapewnienia optymalnych warunków dla uzyskania jego atrakcyjności.


WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 
Opublikował(a):  Data publikacji: 01-03-2005 08:14 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:56

Na skróty