15 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

Belka logotypów.jpeg

 

 

„Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

 

W związku z planowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, naborami wniosków do poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 związanymi z wymianą pieców, kotłów na paliwa stałe na: gazowe kotły c.o. - kondensacyjne oraz automatyczne kotły c.o. - opalane biomasą i na ekogroszek, Gmina Miejska Przemyśl rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami chętnymi do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”.

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z założeniami naboru wniosków mieszkańcy Przemyśla będą mogli uzyskać dotację do wymiany źródeł ciepła w wysokości do 85%. Wkład własny uczestników projektu wyniesie min. 15% kosztów kwalifikowanych netto oraz podatek VAT od całej wartości wnioskowanej instalacji.

 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Przemyśl wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2019/2020.

 

Dostępne urządzenia i instalacje w ramach projektu:

 • Gazowe kotły c.o. - kondensacyjne
 • Automatyczne kotły c.o. - opalane biomasą
 • Automatyczne kotły c.o. - na ekogroszek
 • Możliwość przyłączenia budynków do sieci miejskiej

Z dotacji mogą skorzystać:

 • Osoby fizyczne
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Spółdzielnie mieszkaniowe

 

Nabór zainteresowanych osób odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów, które zostaną przygotowane na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Przed rozpoczęciem rekrutacji zostaną zorganizowane trzy spotkania informacyjne dla mieszkańców miasta, które odbędą się w dniach: 4, 6 i 8 czerwca br. o godz. 17.30 w sali audiowizualnej w budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu, na których omawiane będą założenia i cele projektu, przedstawione zostaną rodzaje dostępnych urządzeń i instalacji oraz rozwiane zostaną wszelkie wątpliwości natury technicznej i ekonomicznej.

 

W pierwszej kolejności niezbędnym warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest zlecenie przez mieszkańca/wspólnotę/spółdzielnię wykonania weryfikacji technicznej budynku w którym docelowo wymienione zostanie źródło ciepła. Do przeprowadzenia weryfikacji technicznych budynków wybrana została firma:  Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o., ul. Czajkowskiego 48, 38-400 Krosno.

 

Dane kontaktowe:

Numery telefonów: 692-509-109 lub 666-520-905

Adres e-mail: ,

 

Informujemy, że koszt wykonania weryfikacji technicznej budynku to:

 • 90 zł brutto w przypadku gdy o wymianę źródła ciepła lub przyłączenie do MPEC wnioskuje pojedynczy mieszkaniec lub
 • 350 zł brutto w przypadku gdy o wymianę źródła ciepła lub przyłączenie do MPEC wnioskuje wspólnota/spółdzielnia

W czasie weryfikacji ustalony zostanie zakres prac, jakie Mieszkaniec/Wspólnota/Spółdzielnia będzie zobowiązany/a wykonać we własnym zakresie.

 

UWAGA!!! Wykonanie weryfikacji technicznej budynku jest niezbędne w celu określenia dokładnego rodzaju wymienianego źródła ciepła i jego technicznych i ekonomicznych możliwości instalacji oraz aby móc w dalszym etapie rekrutacji do projektu złożyć deklarację udziału w projekcie.

 

Przypominamy, że „Zlecenie wykonania weryfikacji technicznej budynku” to dokument, który każdy zainteresowany udziałem w projekcie będzie zobowiązany podpisać, zeskanować i przesłać na adres mailowy firmy EKOSFERA Energia Odnawialna Spółka z o.o. Jednocześnie wraz ze zleceniem wykonania weryfikacji technicznej budynku należy przesłać również skan potwierdzenia dokonania wpłaty. Wpłat należy dokonywać na nr konta podany w dowodzie wpłaty, następnie potwierdzenie dowodu wpłaty należy zeskanować (w przypadku zapłaty w kasie banku/lub na poczcie) lub wygenerować elektroniczne potwierdzenie z bankowości internetowej i przesłać na adres mailowy firmy EKOSFERA Energia Odnawialna Spółka z o.o.

W sprawie ustalenia dokładnych terminów (dzień i godzina) przeprowadzenia weryfikacji technicznych budynków, z mieszkańcami będą kontaktowali się bezpośrednio przedstawiciele firmy: EKOSFERA Energia Odnawialna Spółka z o.o. 

Wszystkie pozostałe dokumenty rekrutacyjne dotyczące naboru (w tym regulamin, wzór deklaracji udziału w projekcie, itp.) zamieszczone zostaną w terminie do 27.06.2018 r. na stronie www.przemysl.pl w aktualnościach oraz w zakładce „Wymiana źródeł ciepła - Dotacje”.

 

Pytania i wątpliwości związane z uczestnictwem w projekcie prosimy kierować na adres e-mail: .

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

PDFPrezentacja ze spotkań informacyjnych z mieszkańcami_14.06.2018.pdf

PDFZlecenie wykonania weryfikacji technicznej budynku_14.06.2018.pdf

PDFDruk polecenia przelewu_mieszkaniec_14.06.2018.pdf

PDFDruk polecenie przelewu_wspólnota_spółdzielnia_14.06.2018.pdf

 

 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 11-12-2017 14:41
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 28-06-2018 09:15