26.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na wymianę pieców

W związku z planowanym w lipcu 2018 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i Działanie 3.3.2 Redukcja emisji, Prezydent Miasta Przemyśla zachęca mieszkańców miasta do uczestnictwa w projekcie polegającym na wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych netto będzie można uzyskać na następujące typy instalacji:

  1. Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych
  • Instalacje przyłączy ciepłowniczych do miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) do budynków, instalacje węzłów cieplnych oraz instalacje odbiorcze (wewnętrzne instalacji CO i CWU).
  • Instalacje CO I CWU z wykorzystaniem kotła gazowego (również na gaz płynny LPG) lub kotła na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 303-5:2012.
  1. Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji
  • Instalacje CO I CWU z wykorzystaniem kotła na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5
    z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 303-5:2012.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Tym samym poprawie ulegnie jakość powietrza w mieście. Projekt będzie również miał pozytywny wpływ na finanse gospodarstw domowych z terenu miasta Przemyśla przyczyniając się do obniżenia kosztów energii cieplnej.

Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 15% kosztów kwalifikowanych netto oraz podatek VAT od całej wartości wnioskowanej instalacji. Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Przemyśl wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Wszelkie informacje o naborze deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz wszystkie wzory dokumentów zamieszczane będą w niniejszej zakładce.

Informacja o rozpoczęciu naboru deklaracji uczestnictwa w projekcie umieszczona będzie również w mediach lokalnych, oficjalnej stronie miasta Przemyśla na Facebooku oraz na plakatach informacyjnych. Planowana jest również organizacja cyklu spotkań z mieszkańcami miasta Przemyśla mających na celu przybliżenie założeń i celów projektu oraz rozwianiu wszelkich wątpliwości natury technicznej i ekonomicznej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl