-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła

  • OZE.jpeg Mikroinstalacje OZE 03-11-2016 14:32

    Szanowni Mieszkańcy Miasta Przemyśla

    W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE oraz wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców miasta  Przemyśla podjęliśmy działania mające na celu wykorzystanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Przemyśla. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do obniżenia kosztów energii w gospodarstwach domowych oraz do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego.

  • WFOŚiGW.jpeg Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie “Przyjazny Dom” 12-12-2017 11:19
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 11-12-2017 14:37