6 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła

 • Banner na stronę UM_17.05.2018.jpeg Rusza rekrutacja do projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” 27-06-2018 13:59

  Gmina Miejska Przemyśl rozpoczyna proces rekrutacji do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” planowanego do realizacji w ramach poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 • Banner na stronę UM_17.05.2018.jpeg Projekt „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” 11-12-2017 14:41

  W związku z planowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, naborami wniosków do poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 związanymi z wymianą pieców, kotłów na paliwa stałe na: gazowe kotły c.o. - kondensacyjne oraz automatyczne kotły c.o. - opalane biomasą i na ekogroszek, Gmina Miejska Przemyśl rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami chętnymi do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”.

 • przyjazny dom1.jpeg Rusza nabór wniosków do programu „Przyjazny Dom” 05-04-2018 09:50

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował ofertę dotyczącą dofinansowania inwestycji domowych sprzyjających ochronie środowiska.

 • bgk-logo-fb.jpeg Fundusz Termomodernizacji i Remontów 16-03-2018 13:13

  Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

 • piec.jpeg Dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Przemyśla na wymianę pieców 11-12-2017 14:39

  Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza od dnia 15.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r. nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących  gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. o udzielenie w roku 2018  dotacji celowych ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl w celu wykonania zadania inwestycyjnego.

 • OZE.jpeg Mikroinstalacje OZE 03-11-2016 14:32

  Szanowni Mieszkańcy Miasta Przemyśla

  W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE oraz wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców miasta  Przemyśla podjęliśmy działania mające na celu wykorzystanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Przemyśla. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do obniżenia kosztów energii w gospodarstwach domowych oraz do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego.

 • WFOŚiGW.jpeg Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie “Przyjazny Dom” 12-12-2017 11:19
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 11-12-2017 14:37