22 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła

 • baner_ekologiczny.jpeg UWAGA! Informujemy o ostatecznym terminie składania deklaracji do udziału w projekcie „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” 10-08-2018 10:44

  Informujemy, że z uwagi na duże zainteresowanie projektem „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” i przedłużający się proces weryfikacji technicznych budynków, deklaracje do udziału w projekcie będą przyjmowane po terminie 10.08.2018 r. wyłącznie od tych budynków, które nie miały przeprowadzonej weryfikacji technicznej przed dniem 10.08.2018 r. W takim przypadku Właściciele/Beneficjenci zbiorowi budynków są zobowiązani do złożenia deklaracji do udziału w projekcie niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji technicznej pod adresem Rynek 26, w godz. 9-14 od poniedziałku do piątku.

  Z kolei Właściciele/Beneficjenci zbiorowi pozostałych budynków, którzy mieli wykonane weryfikacje techniczne wcześniej zobowiązani są złożyć deklarację do udziału w projekcie w ostatecznym terminie do 10.08.2018 r. do godz. 14 pod adresem Rynek 26.

 • baner_ekologiczny.jpeg Ostatni dzień przyjmowania zleceń na weryfikację techniczną! 03-08-2018 09:43

  Przypominamy, że do końca dzisiejszego dnia tj. 03.08.2018 r. przyjmowane są zlecenia na przeprowadzenie weryfikacji technicznej budynku dla zainteresowanych udziałem w projekcie „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”. Po tym terminie do 10.08.2018 r. deklaracje do udziału w projekcie będą mogły złożyć tylko te budynki, które będą miały przeprowadzoną weryfikację techniczną.

 • baner_ekologiczny.jpeg Wydłużenie terminu naboru deklaracji do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” 31-07-2018 14:50

  W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dot. udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” (planowanego do realizacji w ramach poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że termin naboru deklaracji do udziału w w/w projekcie” został wydłużony do 10.08.2018 r. natomiast zapisy na przeprowadzenie weryfikacji technicznych budynków zostały przedłużone do dnia 3 sierpnia 2018 r.

 • baner_ekologiczny.jpeg Wydłużenie terminu przyjmowania zleceń na przeprowadzenie weryfikacji technicznej budynku do projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” 24-07-2018 14:22

  Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”, Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że termin przyjmowania zleceń na wykonanie weryfikacji technicznej budynku został wydłużony do dnia 27.07.2018 r. Informujemy, że jest to termin ostateczny.

 • Banner na stronę UM_17.05.2018.jpeg Rusza rekrutacja do projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” 27-06-2018 13:59

  Gmina Miejska Przemyśl rozpoczyna proces rekrutacji do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” planowanego do realizacji w ramach poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 • Banner na stronę UM_17.05.2018.jpeg Projekt „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” 11-12-2017 14:41

  W związku z planowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, naborami wniosków do poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 związanymi z wymianą pieców, kotłów na paliwa stałe na: gazowe kotły c.o. - kondensacyjne oraz automatyczne kotły c.o. - opalane biomasą i na ekogroszek, Gmina Miejska Przemyśl rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami chętnymi do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”.

 • przyjazny dom1.jpeg Rusza nabór wniosków do programu „Przyjazny Dom” 05-04-2018 09:50

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował ofertę dotyczącą dofinansowania inwestycji domowych sprzyjających ochronie środowiska.

 • bgk-logo-fb.jpeg Fundusz Termomodernizacji i Remontów 16-03-2018 13:13

  Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

 • piec.jpeg Dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Przemyśla na wymianę pieców 11-12-2017 14:39

  Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza od dnia 15.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r. nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących  gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. o udzielenie w roku 2018  dotacji celowych ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl w celu wykonania zadania inwestycyjnego.

 • OZE.jpeg Mikroinstalacje OZE 03-11-2016 14:32

  Szanowni Mieszkańcy Miasta Przemyśla

  W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE oraz wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców miasta  Przemyśla podjęliśmy działania mające na celu wykorzystanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Przemyśla. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do obniżenia kosztów energii w gospodarstwach domowych oraz do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl