1.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Towarzystwa Przyjaciół Dobromila i Regionu

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Likwidator Towarzystwa Przyjaciół Dobromila i Regionu z siedzibą w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 25249/17/486,

p o s t a n o w i ł
 

  1. Rozwiązać Towarzystwo Przyjaciół Dobromila i Regionu w Przemyślu.
  2. Wyznaczyć na likwidatora Leokadię Grad.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Szańce 81, 37-700 Przemyśl w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

 

LIKWIDATOR

Leokadia Grad

 

PDFObwieszczenie.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl