16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ZŁOTEGO KRZYŻA ZASŁUGI STANISŁAWOWI KUSIŃSKIEMU

     W poniedziałek 30 października br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się uroczystość wręczenia Złotego Krzyża Zasługi Panu Stanisławowi Kusińskiemu. Uczestnikami tej uroczystości byli przedstawiciele prasy oraz młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Przemyślu.

     Jako pierwszy głos zabrał Dariusz Iwaneczko Wicewojewoda Podkarpacki, który przybliżył zgromadzonym sylwetkę Pana Stanisława Kusińskiego. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla na ręce odznaczonego w imieniu mieszkańców złożył gratulacje i wyrazy wdzięczności:” … za bezkompromisową postawę, która może być wzorem dla młodszych pokoleń…”.
     Młodzież uczestnicząca w uroczystości swoją obecnością podziękowała za bezinteresowna pomoc jaką otrzymuje od Pana Kusińskiego. Wzruszającymi dla uczestników tego wydarzenia były podziękowania przeczytane przez jedną z niesłyszących wychowanek Ośrodka. Pan Stanisław Kusiński w porozumieniu z dyrekcją SOSW Nr 2 rokrocznie funduje stypendium dla wyróżniających się podopiecznych w kwocie 5 tys. złotych. Wszyscy obecni na uroczystości utrwalili tę wyjątkową chwilę na wspólnej, pamiątkowej fotografii.

 

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 30-10-2006 10:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:54