1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI DLA STANISŁAWA KUSIŃSKIEGO

     W poniedziałek 30 października br. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbędzie się uroczyste wręczenie Złotego Krzyża Zasługi Panu Stanisławowi Kusińskiemu. Uroczystego wręczenia dokona Dariusz Iwaneczko Wicewojewoda Podkarpacki i Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.

Stanisław Kusiński - ukończył studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Następnie pracował jako wychowawca w Zakładzie Wychowawczym Zrzeszenia Katolików „Caritas" w Otwocku, a później w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach koło Warszawy. Dzięki temu mógł podjąć działalność opozycyjną w środowiskach niepodległościowych stolicy związanych programowo oraz celami działania z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W roku 1977 założył w swoim mieszkaniu w Przemyślu pierwszy na Podkarpaciu Punkt Infomacyjno-Konsultacyjny, który stał się miejscem spotkań, członków i sympatyków ROPCiO, jak również - działaczy innych ugrupowań, miejscem dyskusji, wymiany informacji oraz wydawnictw niezależnych. W punkcie tym udzielano także wszelkiej możliwej pomocy, przede wszystkim prawnej obywatelom, których dotknęło bezprawie ówczesnej władzy różnych szczebli. Jesienią 1977 roku wstąpił do warszawskiego Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników, w którym angażował się w pomoc represjonowanym, a także w zwalczanie przejawów tłumienia przez ówczesne organy państwowe, instytucje praworządności oraz rodzących się w różnych - formach inicjatyw społecznych zmierzających do popularyzacji i realizacji praw człowieka i obywatela. W roku 1981 Pan Kusiński został pracownikiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Ziemi Przemyskiej. W lipcu tego samego roku w Warszawie, jako jeden z sygnatariuszy zawiązuje Klub Samorządnej Rzeczypospolitej „Wolność - Sprawiedliwość - Niepodległość", odwołujący się do uchwalonego na zjeździe „Solidarności” programu Samorządna Rzeczpospolita. W związku z działalnością w tajnych strukturach organizacji opozycyjnych był wielokrotnie inwigilowany przez funkcjonariuszy Wydziału III Komendy Wojewódzkiej MO w Przemyślu, a w stanie wojennym internowany w Zakładzie Karnym w Uhercach. W roku 1984 Pan Stanisław Kusiński emigruje do USA, tam zostaje pracownikiem w dziale technicznym „Nowego Dziennika” - polskojęzycznej gazety codziennej wychodzącej w Nowym Jorku dla Polonii. W roku 1999 nawiązał współpracę, która trwa do dziś z kierownictwem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Przemyślu dla dzieci niesłyszących, a jej celem jest niesienie bezinteresownej pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Dzięki apelom Pana Kusinskiego kierowanym zarówno do Polonii amerykańskiej jak i różnych instytucji w kraju o udzielenie pomocy oraz wsparcia Ośrodka, a także angażowaniu własnych środków finansowych Ośrodek został wyposażony min. w nowoczesną pracownię komputerową, sprzęt sportowy i do gimnastyki korekcyjnej, a także zbiory różnych czasopism popularnonaukowych oraz książek do biblioteki. Zgodnie z wolą zmarłej żony Stanisława Kusińskiego Jeanie, Pan Kusiński od roku 2003 nieprzerwanie funduje w porozumieniu z dyrekcją Ośrodka stypendia wyróżniającym się wychowankom, na kwotę 5 tysięcy złotych rocznie.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 26-10-2006 13:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:54