7 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

11. Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży „Bożonarodzeniowe Ozdoby Świąteczne”

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w 11. Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży "Bożonarodzeniowe Ozdoby Świąteczne".

 

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego, którego celem jest podtrzymanie tradycji wykonywania ozdób, dekoracji oraz wszelkich prac plastycznych związanych z tym okresem. Prace wykonane różnymi technikami, ocenione przez profesjonalne jury, można oglądać na wystawie pokonkursowej.

 

ck konkurs - bożonarodzeniowe ozdoby - z.jpeg

 

 

Regulamin Konkursu

„BOŻONARODZENIOWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE”

 

 • Prace plastyczne (rysunek, malarstwo, grafika, collage)
 • Aniołki ( przestrzenne )

 

 

Cele konkursu:

 • Kultywowanie tradycji,
 • Prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej,
 • Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z zakresu technik plastycznych.

 

Uczestnicy:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat.

 

Zasady uczestnictwa:

 • Technika prac dowolna,
 • Format – do formatu A2,
 • Każdy z uczestników maksymalnie może przedstawić

1 pracę, wykonaną w dowolnej technice, § W konkursie prace zespołowe nie będą podlegać ocenie jury,

 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac,
 • Każda praca na odwrocie powinna być czytelnie opisana,

 

 • imię i nazwisko autora pracy - wiek autora
 • imię i nazwisko opiekuna, nauczyciela - adres i telefon placówki kultury lub szkołyz zaznaczeniem typu szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum).

 

Zbiorową listę uczestników konkursu z danej placówki (imię  i  nazwisko autora pracy oraz wiek) proszę dołączyć wraz z pracami.

 

(Uczestnicy konkursu przesyłając prace zgadzają się na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych w celu promocji imprezy, publikację wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej, na stronie internetowej i mediach.)

 

Prace należy dostarczyć do 8 grudnia 2017r. na adres Organizatora.

 

Centrum Kulturalne w Przemyślu ul. Konarskiego 9 37-700 Przemyśl tel. (016) 678-20-09

Dział Organizacji Działalności Artystycznej

 

Jury powołane przez Organizatora  przyzna nagrody i wyróżnienia  w następujących kategoriach wiekowych:

 • 6-9 lat
 • 10-12 lat
 • 13-16 lat

 

Kryteria oceny:

 • Nawiązanie do tradycji,
 • Wrażliwość „młodego twórcy”,
 • Wyraz artystyczny przedstawionej pracy,
 • Oryginalne widzenie tematu.

 

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 17 grudnia 2017 r. o godz. 13.00.

 

Odbiór prac:

Prace należy odebrać najpóźniej do 15 stycznia 2018 r. po tym terminie Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione prace.

 

    UWAGA!

Centrum Kulturalne nie wysyła nagród pocztą.

 

snowman-1967355_960_720.jpeg

 

fot. www.pixabay.pl

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-11-2017 10:01
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 29-11-2017 10:05