19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

7 lat Kampanii „BIAŁEJ WSTĄŻKI” w Przemyślu i Województwie Podkarpackim

00 SOWdOPwR logo.png

Celem kampanii organizowanej przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, na terenie miasta Przemyśla i województwa podkarpackiego jest inicjowanie społecznej debaty i dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierania i zintensyfikowania działań na rzecz jej przeciwdziałania. A przede wszystkim tworzenie systemu współpracy pomiędzy instytucjami i osobami je reprezentującymi.

 

00 biała wstążka.png

 

Tegoroczna Kampania, jak co roku rozpoczyna się w inny sposób, niż poprzednie edycje.

Idąc z duchem czasu oraz sugestiami osób młodych, zdecydowaliśmy się do zainicjowania Kampanii w mediach społecznościowych – poprzez Facebooka. Natomiast zakończenie tegorocznej Kampanii odbędzie się tradycyjnie Uroczystą Galą wręczenia wyróżnień w postaci statuetek SOW-ik i SUPER SOW-ik`2016 wybranym (przez Kapitułę Konkursową) osobom/instytucjom, spośród nadesłanych kandydatur z całego województwa podkarpackiego. 
 

Konkurs, który odbędzie się po raz trzeci, jest adresowany do osób szczególnie angażujących się w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, reagujących oraz bezpośrednio zaangażowanych w pomoc osobom w potrzebie. Udział w konkursie – zgłoszenie kandydata jest swoistym wyróżnieniem, nagrodą w postaci możliwości zdobycia statuetki przez osobę szczególnie zaangażowaną w pomoc i pracę na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. Ustanowiona nagroda – wyróżnienie, jest częścią naszej misji wyrażania wdzięczności i przekazywania podziękowań tym, których na co dzień być może nie widać, jednakże codziennie z wielkim zaangażowaniem wspierają osoby krzywdzone i doświadczające przemocy. To właśnie ich pomoc, przychylność, aktywna postawa i ogromny wkład pracy sprawiają, że powraca wiara w poprawę życia ofiar przemocy w rodzinie. A rodzina to najważniejsza instytucja naszego kraju, tym samym warto zadbać aby w niej działo się tylko dobrze…

 

00 stop przemocy.jpeg

 

Tym razem Uroczysta Gala została połączona z Konferencją Wojewódzką organizowaną corocznie przez Wojewodę Podkarpackiego. Jednakże z uwagi na szczególną okazję jakim jest Jubileusz 10-lecia działalności SOW-ów w województwie podkarpackim, zadanie to w zakresie organizacji konferencji zostało powierzone Stowarzyszeniu Centrum Wsparcia i Profilaktyki (Prezes Patrycjusz Nowakowski) działające przy Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach (Dyrektor Piotr Hryniszyn).

 

00 konferencja wojewódzka - akcja biała wstążka.jpeg

 

Program konferencji przedstawia się następująco:

kliknij, aby powiększyć ►  

 

– ♦ –

 

Prezydent Miasta Przemyśla Ambasadorem Kampanii "Biała Wstążka"

 

DSC_0004.jpeg

 

Już w 2010 roku, podczas pierwszej edycji tej niezwykle ważnej akcji w naszym mieście, Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla otrzymał z rąk Piotra Hryniszyna - Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach „Białą Wstążkę”. Tym samym Prezydent Robert Choma stał się Ambasadorem „Białej Wstążki” w mieście Przemyślu. Od tego czasu rokrocznie wspiera on tę szlachetną inicjatywę i przypina białą wstążkę, na znak sprzeciwu wobec przemocy skierowanej przeciwko kobietom, w tym także przemocy w rodzinie.  

 

00 certyfikat.jpeg

 

HISTORIA I IDEA…

Biała Wstążka – (25 listopada -10 grudnia) - Kampania ,,Białej Wstążki” została stworzona przez mężczyzn i jest głównie adresowana do nich. Rozpoczęła się ona w 1991 r. w Kanadzie, gdzie w ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn w tym kraju założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc przemoc. Akcja była wyrazem protestu przeciwko "masakrze w Montrealu”.Kampania zmierza do włączenia mężczyznw przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Kampania trwa od 25 listopada do 6 grudnia. Daty te odnoszą się m.in. do rocznicy śmierci sióstr Mirabal oraz rocznicy wspomnianej masakry w Montrealu. W tym okresie organizatorzy kampanii zachęcają mężczyzn aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć tę akcję.
Z kart historii...Patria, Minerva i Maria Teresa Mirabal były aktywistkami politycznymi i symbolem oporu Dominikany przeciwko dyktaturze Trujillo. Były często aresztowane za swą działalność w obronie demokracji i praworządności. 25 listopada 1960 roku siostry Mirabal zostały zamordowane przez tajną policję w pobliżu Rufino de la Cruz, dokąd przyjechały by odwiedzić swych aresztowanych mężów. Zbrodnia ta poruszyła cały naród i przyśpieszyła upadek dyktatury Trujillo. Dzień 25 listopada, upamiętniający życie i śmierć sióstr Mirabal został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. W dniu 6 grudnia 1989 roku 25 – letni mężczyzna Marc Lepine wszedł do budynku Politechniki Uniwersytetu w Montrealu niosąc automat kaliber 223. Strzelając zabił 14 kobiet i ranił 13 innych osób: 9 kobiet i 4 mężczyzn. Oświadczył, iż uczynił to, ponieważ uznał za niewłaściwe, by kobiety kończyły studia techniczne, gdyż zabierają miejsca mężczyznom. Zanim popełnił samobójstwo zostawił list w którym zamieścił listę 19 najbardziej znienawidzonych przez niego kobiet. W roku 1991 Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet. Natomiast ONZ ustanowiła dzień 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka chcąc w ten sposób upamiętnić przyjęcie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r w której jest mowa, że Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby – Odtąd co roku mężczyźni i chłopcy są zachęcani do noszenia białej wstążki pomiędzy 25 listopada a 10 grudnia. Zachęcamy Was do noszenia białych wstążek!

 

 

 

źródło: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach


Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 28-11-2017 13:28
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 29-11-2017 11:46