22 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III ” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

                                                                 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że Gmina Miejska Przemyśl przyjęła zaproszenie do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018, zatwierdzonego przez Zarząd PFRON.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację Programu w roku 2018 mogą być objęte następujące obszary:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – realizuje samorząd powiatowy
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizuje samorząd powiatowy
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych - realizuje samorząd powiatowy
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – realizuje oddział terenowy PFRON
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - realizuje samorząd powiatowy
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizuje samorząd powiatowy.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

 1.  PFRON Oddział Podkarpacki w Rzeszowie ul. Rejtana 10 tel. (17) 283 93 00

lub

 1. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Harcmistrz Izydory Kosowskiej 1 pokój nr 9 tel.: (16) 675 20 41 - w przypadku  podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Przemyśl,
 2. Wydział Rozwoju Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Rynek 1 pokój nr 20b (II piętro) tel.: (016) 675 20 52 - w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla.

Ustala się termin na składanie wniosków do dnia 15 lutego 2018r.

Wysokość dofinansowania oraz intensywność pomocy w poszczególnych obszarach i powiatach określone zostały w uchwale Zarządu PFRON nr  76/2017 z dnia 05 października 2017r.

Projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do jednostki samorządu terytorialnego, właściwej dla miejsca realizacji projektu.

Na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl znajdują się obowiązujące uchwały tj.:

 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2015 z dnia 21 października 2015r. zatwierdzająca „Program wyrównywania różnic między regionami III”;
 • Uchwała Zarządu PFRON nr 76/2016 z dnia 05 października 2017r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku, wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku;
 • Uchwała Zarządu PFRON nr 7/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia procedur realizacji oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków w 2016 roku w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III” i uchwała nr 48/2017 z dnia 06 czerwca 2017r. wprowadzająca zmiany do uchwały nr 7/2016.
Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 28-11-2017 09:46
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 28-11-2017 09:48