20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejny tom „Rocznika Przemyskiego”

Ukazał się kolejny, 53 tom „Rocznika Przemyskiego” wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu - „Rocznik Przemyski Historia” oraz „Rocznik Przemyski Literatura i Język”. Opracowania publikowane w „Roczniku Przemyskim” zawierają wyniki badań naukowych nad historią i dziedzictwem kulturowym oraz językiem, literaturą, Przemyśla i regionu podkarpackiego, a także mniejszości narodowych go zamieszkujących.

W „Roczniku Przemyskim Historia” obok artykułów dotyczących historii nowożytnej oraz historii XIX i XX wieku ukazały się m.in. niepublikowane dotąd wspomnienia oraz listy z okresu I i II wojny światowej. W „Roczniku Przemyskim Literatura i Język” zamieszczono artykuły odnoszące się m.in. do wybitnych postaci związanych z regionem – Wincentego Pola (literata, geografa) Władysława Tarnawskiego (filologa, anglisty).

„Rocznik Przemyski Historia” oraz „Rocznik Przemyski Literatura i Język” jako nieliczne czasopisma naukowe z terenu Podkarpacia, znajdują się na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w tzw. bazach referencyjnych, co świadczy o ich dużym znaczeniu w środowisku naukowym.

Tegoroczny tom „Rocznika Przemyskiego” ukaże się dzięki środkom otrzymanym z budżetu Województwa Podkarpackiego i Gminy Miejskiej Przemyśl. Z bieżącą  ofertą wydawniczą TPN można zapoznać się w Biurze przy ul. Kościuszki 7 lub za pośrednictwem strony internetowej www.tpn.przemysl.pl

W dniu 20 listopada 2017 r. odbyła się promocja „Rocznika Przemyskiego” połączona z wykładem ks. Prof. dr hab. Józefa Wołczańskiego pt. Polska społeczność we Lwowie 1945–1991

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 24-11-2017 15:36