7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„USŁYSZCIE MÓJ KRZYK”

     Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 8 września br. w rocznicę samospalenia Ryszarda Siwca Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma złożył wiązankę okolicznościową na Jego grobie na Cmentarzu Zasańskim.      Ryszard Siwiec urodzony w roku 1909 w Dębicy do Przemyśla przyjechał w roku 1936. Do wybuchu II Wojny Światowej był pracownikiem Urzędu Skarbowego. Po wojnie pracował w Spółdzielczej Wytwórni Win, jako księgowy.
     Ten wielki patriota z pieczołowitością kultywował tradycje narodowe w domu rodzinnym. Nigdy nie pogodził się z sytuacją polityczną jaka nastała po okresie wojennym - odmówił pracy w szkolnictwie nie chcąc uczestniczyć w komunistycznej indoktrynacji młodzieży. Działając w podziemiu, pod pseudonimem „Jan Polak”, powielał ulotki używając do tego prywatnej maszyny do pisania. Ryszard Siwiec długo obmyślał formę protestu dopracowując najmniejsze szczegóły swojego aktu samospalenia na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. We wrześniu 1968 roku, tuż przed wyjazdem, sporządził testament oraz nagrał na taśmę magnetofonową „Antykomunistyczne przesłanie”. Zmarł po 4 dniach w szpitalu, w wyniku odniesionych poparzeń w dniu 12 września 1968 r. Jego protest został przemilczany przez wszystkie oficjalne media. Bezpośrednim świadkom tych dramatycznych wydarzeń SB wmawiała, że Siwiec był niezrównoważony psychicznie.
     W 1981 r. rodzina zmarłego – z własnych środków - sfinansowała wydanie broszury opisującej Jego czyn. W 1991 r. reżyser Maciej Drygas nakręcił film poświęcony Siwcowi „Usłyszcie mój krzyk”, nagrodzony Felixem na przeglądzie w Berlinie w kategorii filmu dokumentalnego. Wykorzystano w nim utajnione wcześniej zdjęcia Polskiej Kroniki Filmowej. Dopiero ten film wprowadził do zbiorowej świadomości Polaków postać Ryszarda Siwca.
     W czerwcu 1991 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła decyzję, aby nowowybudowany most nosił imię Ryszarda Siwca. 19 sierpnia 2003 r. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył pośmiertnie Ryszarda Siwca Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Rodzina zmarłego odmówiła jednak przyjęcia Orderu z rąk Kwaśniewskiego. 4 września 2006 r. w dniu Święta Narodowego Słowacji Ambasador tego kraju František Ružieka przekazał synowi zmarłego nadany pośmiertnie Order Białego Podwójnego Krzyża.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 08-09-2006 14:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:54