8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

POSIEDZENIE WYJAZDOWE KOMISJI SEJMOWEJ DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

    W dniu 25 lipca br. w Sali Widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Sejmowej do Spraw Unii Europejskiej. Porządek obrad podzielony został na dwa bloki. Pierwszy obejmujący wybrane aspekty realizacji działań w ramach programów operacyjnych w opinii instytucji zaangażowanych w proces absorpcji, który rozpocznie się o godzinie 10.00 od wystąpienia Władysława Ortyla Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ponadto, kolejno w programie znalazły się wystąpienia:

• Ewy Draus – Wojewody Podkarpackiego
• Leszka Deptuły - Marszałka Województwa Podkarpackiego;
• Kazimierza Kujdy - Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska;
• Jacka Posłusznego - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
• Barbary Kuźniar-Jabłczyńskiej - Prezesa Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego;
• Zdzisława Klonowskiego - Prezesa Zarządu Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego;
• Dawida Laska - Dyrektora INTERREG w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Po krótkiej programowej przerwie uczestnicy posiedzenia dyskutować będą między innymi na tematy:
• wybranych projektów realizowanych w ramach programów przedakcesyjnych oraz NPR na lata 2004 – 2006,
• informacji i problemów zgłoszonych przez przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji pozarządowych.

     Władysław Ortyl Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przedstawi informacje na temat Programu dla Polski Wschodniej. Drugi blok wyjazdowego posiedzenia Komisji rozpocznie się o godzinie 17.30 od prezentacji projektu w ramach projektu z funduszu ISPA – „Oczyszczalnia Ścieków w Przemyślu”.
     W tej części spotkania omawiane będą również kwestie dotyczące trudności związanych z wdrażaniem projektu w kontekście procedur oraz wymagań polskich i europejskich. Głos zabiorą: Kazimierz Kujda Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska oraz Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.

PROGRAM POSIEDZENIA

25 lipca 2006 r. (wtorek) Przemyśl, sala Zamku w Przemyślu
Początek posiedzenia o godz. 10.00


Porządek dzienny:


I. Wybrane aspekty realizacji działań w ramach programów operacyjnych w opinii instytucji zaangażowanych w proces absorpcji
- wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pana Władysława Ortyla
- wystąpienie Wojewody Województwa Podkarpackiego Pani Ewy Draus
- wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Leszka Deptuły
- wystąpienie Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Pana Kazimierza Kujdy
- wystąpienie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pana Jacka Posłusznego
- wystąpienie Prezesa Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Pani Barbary Kuźniar – Jabłczyńskiej
- wystąpienie Prezesa Zarządu Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Pana Zdzisława Klonowskiego
- wystąpienie Dyrektora INTERREG w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pana Dawida Laska

12.00 – 12.30 Przerwa

II. Dyskusja na temat wybranych projektów realizowanych w ramach programów przedakcesyjnych oraz NPR na lata 2004 – 2006.

III. Dyskusja na temat przedstawionych informacji i problemów z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji pozarządowych (m. in. wypowiedzi przedstawicieli gmin, powiatów, organizacji pozarządowych)

IV. Informacje na temat Programu dla Polski Wschodniej – referuje Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pan Władysław Ortyl16.30 – 17.15 Przerwa


25 lipca 2006 r. (wtorek) Przemyśl, sala Zamku w Przemyślu
Początek posiedzenia o godz. 17.30

Porządek dzienny:
I. Prezentacja projektu w ramach projektu z funduszu ISPA – „Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu”
II. Trudności związane z wdrażaniem projektu w kontekście procedur i wymagań polskich i europejskich
- wystąpienie Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Pana Kazimierza Kujdy
- wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Środowiska
- wystąpienie Prezydenta Przemyśla Pana Roberta Chomy


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 20-07-2006 13:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:54