9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PIELGRZYMKA NA KRESY

     11 czerwca br. odbyła się pielgrzymka do Lubienia Wielkiego koło Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie w 10 rocznicę odzyskania Polskiego Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Odprawioną Mszę Świętą koncelebrował Ksiądz Kardynał Marian Jaworski z udziałem przemyskich księży - ks. Tadeusza Patera oraz ks. Stanisława Czenczka.

 

     W uroczystościach udział wzięła liczna grupa młodzieży przemyskich szkół między innymi SP Nr 16 im. Orląt Lwowskich, SP Nr 6 im. Jana Pawła II, Zespół Pieśni i Tańca Przemyśl, Harcerze ZHP im. Orląt Przemyskich oraz strzelcy Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Młodzież odwiedziła również miejscowości: Chłopy z dawnym Polskim Kościołem oraz ruiny pałacu Lanckorońskich. Kolejnym miejscem pielgrzymki była miejscowość Komarno, gdzie Polacy oczekują od wielu lat na zwrot kościoła modląc się w kaplicy cmentarnej. Kosciól jest od wielu lat nieużytkowanyi ulega dewastacji.

Kolejnym punktem pielgrzymki było Rumno - miejsce martyrologii ludności polskiej, gdzie z rąk UPA zginęło 40 Polaków. Na miejscowy cmentarzu polskim na mogile pomordowanych złożono wieńce i zapalono znicze upamiętniając pomordowanych w 62 rocznicę wydarzeń. Ks. Tadeusz Pater jako jeden z nielicznych mieszkańców Rumna którzy przeżyli pomodlił się z pielgrzymującymi za dusze zmarłych przybliżył również historię tragicznych wydarzeń tamtego okresu.
      Pielgrzymkę zakończono na Cmentarzu Orląt Lwowskich gdzie również złożono wieniec w imieniu społeczeństwa Miasta Przemyśla. Duchowym przewodnikiem pielgrzymki był ks. Tadeusz Pater – kresowianin.

Tekst i zdięcia: Stanisław Szarzyński
Radny Rady Miejskiej
Aktualizacja: Rafał Porada
KancelaraiaPrezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 16-06-2006 09:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:54