15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

SPOTKANIE KOLĘDOWO-JASEŁKOWE „ WZRASTANIA” 2006

Gdy nadchodzi   kolędy czas wiele gwiazd na niebie świeci , lecz
Prawdziwa  jest jedynie, ta która wskazuje drogę do Ciebie….Jezu ”(z kolędy)

W klimacie przesłania Gwiazdo wskazuj  drogę do miłości i dobra ”Stowarzyszenie „Wzrastanie” w dn.22.01.2006 zorganizowało kolejny już koncert noworoczny dedykowany darczyńcom i sympatykom oraz mieszkańcom miasta.

Przybyli i serdecznie zostali powitani: przedstawiciel Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika w osobie ks. Prał. Tadeusza Kocóra Dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Zastępca. Prezydenta Miasta Przemyśla Wiesław Jurkiewicz, Piotr Idzikowski – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Danuta Wiech; Radni Stanisław Sarzyński i Wiesław Morawski, Wiceoficjał Kurii Ks. Józef Bar, Ksiądz Tadeusz Pater duchowy opiekun świetlicy, Klerycy, Siostry Zakonne. Równie gorąco byli powitani wszyscy inni, którzy pomimo siarczystego mrozu odpowiedzieli na  zaproszenie.

Szczególną sympatią objęte zostały kochane jak zawsze, a w dniu 22 stycznia z okazji ich święta szczególnie, babcie.

Kolędy wyśpiewane z serca i dziecięcej spontaniczności oraz odegrane jasełka były hołdem wdzięczności Panu Bogu za kolejny rok życia w zdrowiu i z błogosławieństwem Bożym oraz za dobroć innych, wspierających funkcjonowanie placówki.

Dla świetlicy był to rok obfitujący w różne dobra te, które otrzymywaliśmy od innych oraz były wypracowane przez wychowawców, wolontariuszy i samych wychowanków.
Dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy uczestniczyła w różnorodnych konkursach; plastycznych, muzycznych, teatralnych. Efektem tej pracy i zaangażowania są statuetki, dyplomy indywidualne dla poszczególnych uczestników, jak też dla placówki.

Wielką radością dla „Wzrastania”, jak też dla całego miasta Przemyśla, jest fakt, że nasz gimnazjalista wyróżniający się postępami w nauce otrzymał stypendium z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” działającej przy Episkopacie Polski.
 
  Hasło przewodnie koncertu  wskazywało na potrzebę poszukiwania tak jak mędrcy gwiazdy prowadzącej do Jezusa .Dla  osób wierzących taką drogą będzie droga miłości spełnianej na co dzień. Drogowskazami zaś wypełnianie przykazań , oraz miłości Boga i bliźniego.

Na koniec spotkania i dla przedłużenia atmosfery i przesłania były gwiazdki, które przygotowali; opiekunowie i wychowankowie świetlicy w Radymnie (świetlicy siostrzanej prowadzonej przez Stowarzyszenie). Gipsowe gwiazdki z wypisanym mottem rozdane zostały przez śnieżynki wszystkim przybyłym na  Zamek.

W zakończeniu konferansjer Koncertu; P. Elżbieta Maciałek przytoczyła adekwatną do całej treści; poezję; życzenia Ks. Jana Twardowskiego – ( zmarłego w ub. tygodniu):

Czy można sobie życzyć szczęśliwej gwiazdy? Prowadzącej do Jezusa ?

 Ks. Twardowski pisze: „najczęściej nie  szukamy na niebie wielkiej i mądrej gwiazdy, która prowadziła do Boga, ale gwiazdki prezentu i potem jesteśmy z niego niezadowoleni. Wówczas czujemy złość, niechęć, żal do P. Boga i Ludzi.”
Więc życzmy sobie wiary, że zawsze jesteśmy w rękach Boga i On nam zawsze błogosławi niezależnie od tego jak ta jego gwiazda nam się objawi (czy wyraźnie  z dużym blaskiem, czy będzie przesłonięta na zachmurzonym niebie życia) Życzmy więc sobie Pomyślnego ROKU,  wierząc, że każdy jest szczęśliwy, o ile nie odwracamy się od Boga. Bo w życiu  chrześcijanina nie ma nieszczęść, są tylko próby, doświadczenia, w, których waży się nasza świętość…Życzmy też sobie radości Boga, aby nią jak gwiazda promieniować na ludzi…

-------------------------------
Kolędy i Jasełka jak też całą oprawę grupy z Przemyśla ok. 40 osób (ta liczniejsza i z Radymna w liczbie 8 śnieżynek) przygotowali: Monika Wątróbska, Teresa Wójcik, Aneta Dubiel oraz jak i w poprzednich latach stroną muzyczną zajmował się P. Piotr Misiński, który prowadzi systematyczne zajęcia w ciągu roku.

 Serdecznie podziękowania skierowane zostały dla współorganizatorów spotkania na zamku tj. gospodarzom; Przemyskiemu Centrum Kultury i Nauki ; głównie Dyrektor Renacie Nowakowskiej oraz całemu zespołowi pracowników Zamku, którzy przez udostępnienie sceny naszemu Stowarzyszeniu współuczestniczą  w realizacji zadań wychowawczych.
.

Alicja Sabatowska
Prezes Stowarzyszenia ”Wzrastanie”

Zdjęcia wykonał Radny Stanisław Sarzyński

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 28-01-2006 16:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:52