3.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

     W dniu 11 stycznia o godzinie 13.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przemyślu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatów i przybyłych na uroczystość przywitał i życzenia złożył Pan Andrzej Krzysztoforski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

     W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla życzenia oraz gratulacje złożyła Pani Henryka Kaszycka-Paniw Sekretarz Miasta. W imieniu Rady Miejskiej w Przemyślu głos zabrał Pan Wiesław Morawski Radny Rady Miejskiej.
     Po wystąpieniach Jubilaci zostali uhonorowani medalami, oraz legitymacjami okolicznościowymi. Życzymy wielu okrągłych rocznic, zdrowia i wszelkiej pomyślności parom małżeńskim:


1. Wróbel Jerzy i Lidia
2. Gazdowicz Bogusław i Maria
3. Michalik Antoni i Alicja

 


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl