8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór do programu usuwania azbestu

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór chętnych do wzięcia udziału w roku 2018 w realizacji  „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl na lata 2013 – 2032”.

W przypadku pozyskania funduszy w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, część II pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” dofinansowanie programu wynosić będzie 85% kosztów kwalifikowanych.

Wypełnione oświadczenia  należy składać w terminie do 31.01.2018  r.  w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta Przemyśla, Rynek 1,  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 oraz  we wtorki  w godz. od 7:30 do 16:00.

Formularze oświadczeń dostępne są także w Kancelarii Ogólnej przy ul. Rynek 1 oraz w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska przy ul. Matejki 1.

Szczegółowe informacje dostępne są  pod nr tel. 16 675 20 58 .

DOCXOświadczenie o uczestnictwie w programie.docx

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 10-11-2017 15:45