-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Grzegorz Hayder, Renata Nowakowska i Firma Kazar Footwear nagrodzeni za pomoc dzieciom

W ostatnią sobotę (4 listopada br.) w Hotelu Accademia w Przemyślu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Medyczna pn. „Choroby społeczne i cywilizacyjne – współczesne zagrożenia dla dzieci i młodzieży – nowe zagadnienia”.  Konferencja, to cykliczne wydarzenie, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Artur Cieliński, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk”. Wśród zaproszonych gości oprócz osób ściśle związanych ze środowiskiem medycznym znaleźli się m.in. przedstawiciele władz samorządowych – w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla w spotkaniu udział wziął jego zastępca Pan Grzegorz Hayder, a także firm i instytucji na co dzień współpracujących z Fundacją.

 

Tegoroczny cykl spotkań obejmował sześć wystąpień wybitnych przedstawicieli ośrodków medycznych z Lublina i Rzeszowa oraz Lwowa i Truskawca. Każdy z omawianych tematów dotykał różnych, ale  jednocześnie bardzo istotnych problemów zdrowotnych występujących wśród naszych najmłodszych. Mówiono m.in. o metodach i formach rehabilitacji niemowląt, o otyłości u dzieci, a także o wybranych aspektach muzykoterapii w profilaktyce i terapii.

 

Jerzyk (2).jpeg

 

Jak co roku, ważną częścią konferencji była uroczysta kolacja podsumowująca kolejny rok działalności Fundacji. Prezes i główna siła napędowa „jerzyka” Artur Cieliński podziękował wszystkim, którzy przyczyniają się do coraz większych możliwości działania fundacji, dzięki czemu może ona pomagać coraz większej liczbie potrzebujących dzieci. Główną aktywnością Fundacji niezmiennie pozostaje prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji dla dzieci przy ul. Słowackiego w Przemyślu, ale Fundacja angażuje się także w działania dość nietypowe, jak na przykład finansowanie przechowywania krwi pępowinowej dla jednego z jej małych podopiecznych.

 

Jerzyk (4).jpeg

 

Od lat też Fundacja „jerzyk” początkiem listopada, czyli w rocznicę swojego powstania, wręcza prestiżową nagrodę specjalną „Rubinowego jerzyka”, która stanowi najwyższy stopień uhonorowania osób, firm lub instytucji bezinteresownie wspierających jej działalność. W tym roku Zarząd Fundacji zdecydował o uhonorowaniu tym zaszczytnym wyróżnieniem m.in. Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK – Panią Renatę Nowakowską, Zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśla – Pana Grzegorza Haydera oraz Firmę Kazar Footwear sp. z o.o. – głównego i najstarszego sponsora Fundacji.

 

Jerzyk (1).jpeg

 

Jerzyk3.jpeg

 

 

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla

 

 

 

logotyp_organizacji.jpeg

 

Kilka słów o Fundacji "jerzyk"...


Życie bywa przewrotne a choroba podstępna. Dotyka zarówno starszych jak i młodszych. Szczególnie okrutna wydaje się, gdy zmagają się z nią dzieci, które przecież powinny być okazami zdrowia. Rodzic, stając przed dramatem choroby dziecka, czuje się bezradny i zagubiony. Jest to problem szczególnie dotkliwy w regionie przemyskim, gdzie wysokie bezrobocie i brak odpowiedniego zabezpieczenia medycznego sprawiają, że dzieci nie ma za co, ani gdzie leczyć.

Zdając sobie sprawę z takiej sytuacji powinniśmy dołożyć starań, aby zapewnić warunki do skutecznego leczenia dzieci i młodzieży z naszego regionu. Zarówno dzieci jak i ich rodzice powinni mieć kogoś, kto pomoże się odnaleźć w sytuacji, gdy z dnia na dzień okazuje się, że życie dziecka jest zagrożone  i  trzeba o nie walczyć.

Takie właśnie ideały przyświecają Arturowi Cielińskiemu, który po przejściach związanych z chorobą nowotworową syna Mateusza, utworzył w Przemyślu Fundację wspierającą dzieci w walce z chorobą pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym - "jerzyk". Nazwa fundacji i jej logo są zainspirowane pseudonimem Mateusza, nadanym mu przez kolegów.

Zasięg działania fundacji jest ogólnopolski, jednak w swych działaniach ma skupiać się przede wszystkim na  rejonie  województwa  podkarpackiego.  Fundacja ma pomagać dzieciom  i  ich rodzicom odnaleźć się w walce z chorobą.
 

 

Cele fundacji


- pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorym w tym szczególnie na choroby nowotworowe,
- ochrona zdrowia oraz i promocja ratowania życia dzieci i młodzieży,
- prowadzenie różnorodnych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich rodzin,
- wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
- promocja i zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja objęła patronat nad oddziałami Pediatrii i Chirurgi Dziecięcej w Przemyskim Szpitalu Wojewódzkim. "Chcielibyśmy założyć przy szpitalach punkty/świetlice, aby dziecko mogło pożyczyć laptopa, grę planszową, książkę - żeby dzień mu szybciej minął, żeby nie myślało o chorobie tak intensywnie. Chcemy również aby było coś takiego jak w Warszawie - żeby przychodzili aktorzy, piosenkarze, byli wolontariusze, którzy porozmawiają, pobawią się z dzieckiem" - mówi Prezes Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


- pomoc finansową i rzeczową dla dzieci cierpiących na choroby przewlekłe, w tym w szczególności na choroby nowotworowe
- organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów
- organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej  prowadzących  działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do lekarstw i sprzętu medycznego
- działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

źródło: www.fundacjajerzyk.pl

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 07-11-2017 13:16
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 07-11-2017 13:40