16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rocznica zwycięstwa w bitwie z wojskami kozackimi pod Przemyślem

6 listopada przypada rocznica nieco zapomnianego wydarzenia z historii naszego miasta – tego dnia w 1648 roku pod murami miasta doszło do bitwy oddziałów kozackich dowodzonych przez pułkownika hadziackiego Ławryna Kapustę z polskimi wojskami, w której najeźdźcy zostali pobici. Próba zdobycia Przemyśla, a wcześniej wymuszenia okupu od władz municypalnych Przemyśla, były elementem działań wojsk tatarsko – kozackich, które przez cała jesień 1648 roku pustoszyły Ziemię Przemyską.

Polskie wojska składały się z dwóch chorągwi powiatowych dowodzonych przez Andrzeja Srzedzińskiego i Andrzeja Łosia liczące 200 ludzi, a także z oddziałów prywatnych należących do Franciszka Karola Korniakta – łącznie ok. 800 żołnierzy. Wojska kozackie w wyniku starcia zostały pobite i zmuszone do ucieczki, a w ręce polskich oddziałów wpadła nawet kozacka chorągiew pułkowa. Próbą artystycznego przedstawienia bitwy z 6 listopada 1648 roku  jest zakupiony niedawno przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej obraz Mariana Jerzego Fidy „Kozacy pod Przemyślem” z cyklu „Moja w obrazach opowieść o Przemyślu i Ziemi Przemyskiej”.

kozacy pod Przemyślem.jpeg

zdjęcie: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 06-11-2017 16:21