SZTANDAR DLA IZBY CELNEJ W PRZEMYSLU

Izba Celna w Przemyślu    W dniu 24 września br. na przemyskim rynku odbędzie się ceremonia wręczenia sztandaru Izbie Celnej w Przemyślu. Sobotnie uroczystości rozpoczną się w o godzinie 10.00. Są to Centralne Uroczystości Dnia Służby Celnej.

    Sztandar, który zostanie przekazany tej instytucji został ufundowany przez wiele firm i instytucji z Przemyśla i regionu. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego fundującego sztandar, dokona aktu przekazania sztandaru. W skład Komitetu Organizacyjnego weszły następujące firmy i instytucje:

 

1.    GENERAŁ BRYGADY HENRYK MAJCHRZAK - KOMENDANT BIESZCZADZKIEGO ODDZIALU STRAŻY GRANICZNEJ
2.   ALINA  MARYŃCZAK – SZEFOWA FORUM NA RZECZ WSPIERAIA ROZWOJU   WYMIANY TOWAROWEJ Z ZAGRANICĄ
3.   ADAM GAJEWSKI OWENS – ILLINOIS, JAROSŁAW
4.   ANDRZEJ KUCA – ITS Sp. Z O.O. , RAKSZAWA
5.   WOJCIECH BŁACHOWICZ  PKN ORLEN S.A. BAZA ŻURAWICA
6.   MIECZYSŁAW KUŻMIŃSKI PolCargo MEDYKA
7.   LESZEK JAROŃ  JK  ENERGY & LOGISTICS  KRÓWNIKI
8.   BANK PEKAO PKO S.A.  I ODDZIAŁ w PRZEMYŚLU
9.   MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. Z O.O. PRZEMYŚL
10.   PRZEMYSKA GOSPODARKA KOMUNALNA  SITA Sp. Z O.O.
11. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. Z O.O.
12. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. Z O.O.
13. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. Z O.O.


    Sztandar jest uosobieniem Rzeczpospolitej Polskiej oraz najwyższych wartości, jest jednocześnie symbolem głębokiego powiązania tej instytucji z miastem Przemyśl i regionem.
    Dzięki działaniom służb celnych niejednokrotnie udało się udaremnić nielegalny przemyt towarów, to także ochrona dóbr kultury i dóbr intelektualnych. Ze względu na przygraniczne położenie naszego miasta Służba Celna odgrywa istotną rolę w życiu naszego miasta.


RAFAŁ PORADA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA


Opublikował(a):  Data publikacji: 23-09-2005 10:54 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52

Na skróty