16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przekazanie odremontowanych nagrobków na Cmentarzu Głównym

26 października br. na Cmentarzu Głównym w Przemyślu odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie odremontowanych staraniem Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu nagrobków. Poświęcenia dokonał Dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. Marek Wojnarowski, a uroczystość zaszczycił Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla - Janusz Hamryszczak, który pogratulował uczniom i nauczycielom tak ważnej, patriotycznej decyzji. Prace remontowo – konserwatorskie wykonano z pieniędzy zebranych podczas „Kwesty 2016” (30 357,31zł), dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (18 000 zł) oraz środków własnych Towarzystwa i przy współudziale darczyńców.

Prace remontowe wykonane zostały przy:

  • nagrobku Józia i Elusi, z figurą nagrobną Anioła unoszącego się nad postumentem z kamieni o postaci chłopca z falistymi włosami. Nagrobek przekazano pod opiekę uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowe nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu. Akt przekazania podpisał  Dyrektor Maciej Kozłowski. Ogólny koszt wykonanych prac wyniósł 12 300 zł;
  • grobowcu rodzinnym Dworskich z prochami Aleksandra Dworskiego - społecznika, adwokata, posła do Rady Państwa oraz Sejmu Krajowego Galicji, wieloletniego burmistrza Przemyśla, który przekazano pod opiekę uczniom i nauczycielom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. Akt przekazania podpisał  Dyrektor Adam Winiarski.Aleksander Dworski wniósł ogromne zasługi dla rozwoju Przemyśla, gdyż w trakcie urzędowania rozbudowano w Przemyślu szkoły, wprowadzono wodociągi, rozpoczęto elektryfikację miasta, wybudowano schronisko dla bezdomnych im. Brata Alberta oraz "Dom przytułku i pracy dla starszych". Z jego inicjatywy założono Związek Miast Galicyjskich, wybudowano szpital powszechny, powołano Komunalną Kasę Oszczędności. Dworski odznaczony został komandorią orderu św. Grzegorza przez papieża Leona XIII oraz orderem Franciszka Józefa. W 1884 odznaczony honorowym obywatelstwem Przemyśla i Starej Soli, jeszcze za  życia Dworskiego (przed 1895) nazwano jego imieniem jedną z głównych ulic Przemyśla. Ogólny koszt wykonanych prac wyniósł 24 204,56zł;
  • grobowcu familijnym rodziny Finik z prochami Konstantego i Eleonory z Zagórskich  Finik, który  przekazano pod opiekę Cechowi Rzemiosł Różnych w Przemyślu. Akt przekazania podpisał  w imieniu Cechu – Starszy Cechu Janusz Bator. Konstanty Finik był kontrolerem pocztowym, członkiem przemyskiego „Sokoła”. Z kolei jego syn por. Zdzisław Finik - adiutantem w Szefostwie Lotnictwa Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Z wykształcenia był lekarzem weterynarii. W roku 2017 dokończono konserwację i dofinansowano prace w kwocie 9801,42 zł;
  • nagrobku  rodziny Kukaczka, który przekazano Technikum nr 8 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. Akt przekazania podpisała  Dyrektor Jolanta Borowiec. Nagrobek rodziny Kukaczka, w formie obelisku, ogrodzony metalowym, gotyzującym kutym ogrodzeniem, z charakterystyczną inskrypcją umieszczoną na kartach otwartej księgi: Józef  KUKACZKA właściciel realności i piwowar w Bakończycach ur(odzony) w czeskiej  Pradze 11 list(opada) 1825. umarł 28go maja 1885.

 

 

tekst: Bogusława Pieczyńska

Prezes Zarządu TPPiR

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 31-10-2017 11:39