20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy do udziału w kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego

Organizatorzy corocznej Kwesty na ratowanie zabytków przemyskich cmentarzy po raz kolejny zapraszają wszystkich mieszkańców miasta oraz odwiedzających nekropolie Przemyśla do finansowego wsparcia działań konserwatorskich przy najcenniejszych obiektach zabytkowych. W tym roku, kwesta będzie trwała od 31 października do 1 listopada, a datki na wspomniany cel będą zbierane na Cmentarzu Głównym oraz na Cmentarzu Zasanie. Zebrane środki zamierzamy przeznaczyć m.in. na prace konserwatorskie dwóch nagrobków rodziny Majerskich, które usytuowane są w polu nr 16, rząd 1 na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu.

 

Cment_majerscy_fot_G_Karnas__10098.jpeg

 

Ferdynand Majerski (1832 – 1921) artysta-rzeźbiarz, właściciel największego w Przemyślu warsztatu kamieniarsko - rzeźbiarskiego, z którego pochodzi większość zachowanych na cmentarzu nagrobków. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w zakresie malarstwa, rzeźby i rysunku. Mieszkał i pracował w Galicji, m.in. we Lwowie, a od 1867 w Przemyślu. Prowadził zakład stolarski i kamieniarski. W Przemyślu w 1867 roku założył pracownię artystyczno-rzeźbiarską i kamieniarską, w której było zatrudnionych ok. 50 osób, co czyniło ją jedną z największych w regionie. Zakład tworzył głównie elementy świątyń i nagrobki. Pracowania mieściła się przy ulicy J. Słowackiego 44.

Z kolei syn Ferdynanda, Stanisław (1872-1926) był inżynierem architektem. Jego dziełem jest szereg budowli wzniesionych w Przemyślu na przełomie XIX i XX wieku, między innymi według jego projektu powstał w 1911 roku neogotycki kościół na Błoniu oraz synagoga na ul. Słowackiego . Brał on także czynny udział w pracach nad restauracją katedry obrządku łacińskiego i wieży katedralnej przeprowadzonych w pierwszych latach XX w. 

Planowane do wykonania prace przy nagrobkach rodziny Majerskich i ich dzieci są wyrazem naszego szacunku dla twórczości tego wspaniałego artysty oraz dowodem wspólnego działania o zachowanie tych niezwykłych pamiątek dawnej kultury.

 

W Kweście 2017 odbywającej się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla i organizowanej, jak dotychczas przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu wezmą udział: prezydenci miasta, posłowie na sejm, radni rady miejskiej, artyści i dziennikarze, pracownicy urzędów i instytucji kultury, młodzież i nauczyciele, stowarzyszenia i fundacje.

 

Serdecznie zapraszamy.

kwesta.jpeg

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 25-10-2017 12:59
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 25-10-2017 13:02