11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Międzynarodowa debata o przyszłości parlamentaryzmu z udziałem Marszałka Sejmu

W niedzielę (22.10 br.) w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się międzynarodowa debata o przyszłości parlamentaryzmu z udziałem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

 

Politycy z Ukrainy, Litwy, Węgier, Słowacji i Polski – pod egidą Marka Kuchcińskiego – rozmawiali w niedzielę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej o przyszłości i współpracy międzyparlamentarnej, a także o tradycjach demokratycznych tej części Europy. Jak podkreślił Marszałek Sejmu, rosnąca władza instytucji europejskich jest poza konstytucyjna i poza traktatowa oraz „wkracza w kompetencje parlamentów”. – Europa to nie tylko Unia Europejska. Szukamy recepty na uporządkowanie Wspólnoty poprzez odnowienie pierwotnych definicji jej kompetencji. Trzeba przypomnieć o fundamentach Europy, na których Unię budowali jej założyciele – powiedział Marek Kuchciński.

 

KU225234.view.jpeg

 

W panelu dyskusyjnym „Corpus legum w czasach przemian. Doświadczenia przedstawicieli parlamentów narodowych”, którego moderatorem był prof. Zdzisław Krasnodębski, politycy rozmawiali o przyszłości i aktualnych problemach Unii. – Bronimy naszych wartości. Chcemy mieć chrześcijańską Europę, taką jaką byłą przez ostatnie dwa tysiące lat. Dzisiejsi liberałowie podcinają chrześcijańskie korzenie kontynentu – powiedział Richárd Hörcsik, węgierski deputowany. Marek Kuchciński przypomniał, że Europa Środkowo-Wschodnia szła własnymi ścieżkami do wspólnotowości  i demokracji. – W naszym regionie powstało wiele inicjatyw, które wyprzedzały różne formy ustrojowe kontynentu i te inicjatywy pozostawiły trwały ślad we współczesnych systemach prawnych państw. Powstało kilka koncepcji integracyjnych, którymi były m.in. Unia polsko-litewska, Austro-Węgry, Królestwo Serbów czy próba sfederalizowania Słowacji i Rzeczypospolitej – wyliczył.

Doświadczeniami ukraińskiego parlamentaryzmu podzielił się Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij, który podkreślił jak wielką rolę odgrywał parlament na Ukrainie w czasach kryzysów – zarówno w trakcie pomarańczowej rewolucji, jak i w 2014 r. kiedy miał miejsce Majdan. – Ważne jest dla nas aby Ukraina uczestniczyła w różnych inicjatywach, które przybliżają ją do członkostwa w UE, np. Via Carpatia, czy budowa nowych przejść granicznych. Ważna jest współpraca regionalna od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Jestem przekonany że ta kooperacja ma ogromny potencjał, który jest niewykorzystany – dodał Parubij.

Gotowość do współpracy wyraził też wiceprzewodniczący Seimasu Republiki Litewskiej, Arvydas Nekrošius. – Seimas zmienił się zasadniczo. Chcemy polepszać stosunki międzysąsiedzkie. Następnym krokiem powinno być przybliżanie się do członkostwa w UE państw z Partnerstwa Wschodniego – powiedział. Wiceprzewodniczący Nekrošius zwrócił uwagę też na kwestie zagwarantowania bezpieczeństwa przez NATO w związku agresywną polityką Rosji.

O powrót do chrześcijańskiej tożsamości Europy i Unii Europejskiej nawoływał Przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej Zgromadzenia Narodowego Węgier, Richárd Hörcsik. – Kiedy narodziła się Europa? Po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdyby nie chrześcijaństwo w tych czasach, to nie mówilibyśmy dzisiaj po polsku, węgiersku, ponieważ to właśnie chrześcijaństwo było przyczynkiem kształtowania się tożsamości Europy. Polityk przypomniał też głęboką tradycję współpracy polsko-węgierskiej i przywiązanie obydwu państw do demokracji. – Nasza demokracja jest tak samo głęboka jak demokracje francuskie czy brytyjskie. Kto w tym czasie budował demokrację? Kraje o ponad tysiącletniej tradycji: Polska i Węgry.

Z kolei deputowany Rady Narodowej Republiki Słowackiej, Eduard Adamčík powiedział, że parlamenty powinny prowadzić politykę w kierunku realizacji rzeczywistych potrzeb swoich społeczeństw. – To najlepsze miejsce, gdzie możemy rozwiązywać wszystkie nasze problemy – podkreślił słowacki polityk.

 

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego, w obecności polskiego oraz ukraińskiego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Volodymyra Omelyana zostało podpisane memorandum dotyczące dalszej współpracy w ramach projektu Via Carpatia, kluczowego projektu transportowego, mającego zapewnić efektywne połączenie między Europą Północną i Południową.

 

 

Ostatnim punktem programu była wizytacja przez marszałka Kuchcińskiego i przewodniczącego Parubija polsko-ukraińskich przejść granicznych w Korczowej i Medyce, a także – planowanego do budowy w 2018 r. – w Malhowicach-Niżankowicach.

 

 

 

Niedzielna debata była trzecim dniem konferencji o Tradycjach Parlamentarnych w Europie Środkowej i Wschodniej w Krasiczynie i Przemyślu.

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Paweł Kula

Źródło: www.sejm.gov.pl

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 24-10-2017 08:22
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 24-10-2017 08:23