10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o parkingach i ograniczeniach w ruchu w trakcie święta Wszystkich Świętych. Dodatkowe kursy autobusów komunikacji miejskiej.

Zbliża się 1 listopada - dzień Wszystkich Świętych. Już za chwilę wielu z nas wyruszy w drogę, by odwiedzić groby swoich bliskich. Z uwagi na wzmożony ruch na drogach i przewidywane w związku z nim utrudnienia, w czasie listopadowego święta na ulicach zlokalizowanych w pobliżu przemyskich cmentarzy zostanie wprowadzona zmiana oznakowania i organizacji ruchu. Zmiany te obowiązywać będą w dniach od 28 października do 02 listopada br.

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą wprowadzonych zmian i zachęcamy wszystkich kierowców (i nie tylko) do zapoznania się z nią.

 

 

            Informacja dotycząca oznakowania ulic przy cmentarzach komunalnych miasta Przemyśla w okresie święta „Wszystkich Świętych” w  dniach  od 28.10.2017 r. do  02.11.2017 r.

 

 

 I. Cmentarz Komunalny Główny przy ulicy Juliusza Słowackiego.

 

1. Odcinek ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Przemysława do końca muru cmentarnego /zjazd do PGK/ oznakować znakiem D-18 „parking” z tabl. T-30i a na końcu znakiem D-18
z tabl. T-3a „koniec” –  natomiast lewa strona ulicy tego samego odcinka ulicy oznakowana znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”- oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 28.10.2017 r. do 02.11.2017r.

2. Odcinek ul. Przemysława od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania
z ul. Sucharskiego oznakować znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, MZK oraz służb miejskich”- oznakowanie będzie obowiązywać
w dniu 01.11.2017 r. w godz. 10.00 – 18.00.

3.  Odcinek ul. Przemysława od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/ oznakować znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się” obustronnie z tabl.
T-24
oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 28.10.2017 r. do 02.11.2017 r.

4. Odcinek ul. Przemysława od skrzyżowania z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/ do
ul. Grochowskiej /kierunek jazdy do góry/ oznakować znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” oraz znakiem D-18 „parking” z tabl. T-30e „postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika” a po lewej stronie znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 28.10.2017 r. do 02.11.2017 r.

5. Odcinek ul. Przemysława od skrzyżowania z ul. Grochowską do skrzyżowania z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/oznakować znakiem B-2 „zakaz wjazdu” oraz ustawić jeden separator drogowy
 – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 28.10.2017 r. do 02.11.2017 r.

6.  Odcinek ul. Grochowskiej od skrzyżowania z ul. Przemysława do skrzyżowania z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/kierunek jazdy w dół/ oznakować znakiem D-3 „droga jednokierunkowa”
i obustronnie znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Znaki B-36 ustawić obustronnie na
ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Przemysława do ul. Regera oraz od skrzyżowania
z ul. Regera do skrzyżowania z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/. Ten sam odcinek
ul. Grochowskiej oznakować /kierunek do góry/ znakiem B-2 „zakaz wjazdu” po prawej stronie za skrzyżowaniem z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/- oznakowanie będzie obowiązywać
w dniach od 28.10.2017 r. do 02.11.2017 r.

7.  Wlot ul. Regera do ul. Grochowskiej oznakować znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem”
 – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 28.10.2017 r. do 02.11.2017 r.

8.Wyjazd z parkingu PGK /parking górny/ oznakować znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” /znak ustawić na kole bezpośrednio przy wyjeździe z parkingu/ - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 28.10.2017 r. do 02.11.2017 r.

9. Wlot ul. Grochowskiej do ul. Przemysława od strony łącznika ul. Pasteura oznakować znakiem B-22 „zakaz skręcania w prawo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 28.10.2017 r. do 02.11.2017 r.

10. Ul. Przemysława przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską /górny odcinek/ oznakować znakiem C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo” - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 28.10.2017r. do 02.11.2017 r.

11. Ul. Hubala przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską oznakować znakiem B-22 „zakaz skręcania
w prawo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 28.10.2017 r. do 02.11.2017 r.

12. Ul. Piasta Kołodzieja przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską oznakować znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” –  oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 28.10.2017r. do 02.11.2017 r.

13. Ul. Kupały za skrzyżowaniem z ul. Przemysława oznakować znakiem B-1 „zakaz ruchu
w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, i służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2017 r. w godz. 10.00 – 18.00.

14. Ul. Sucharskiego przed skrzyżowaniem z ul. Przemysława oraz na skrzyżowaniu z ulicą Grota Roweckiego ustawić znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2017 r.
w godz. 10.00 – 18.00.

 

 

II Cmentarz Komunalny Zasanie przy ulicy Bolesława Śmiałego

 

1. Odcinek ul. Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ul. Drzymały do bramy wjazdowej na parking główny przy cmentarzu oznakować znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”
z tabl. nie dotyczy mieszkańców, MZK i pojazdów służb miejskich – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2017 r. w godz. 10.00 – 18.00.

2. Wloty bocznych ulic: Gen. Maczka, Wróblewskiego i Skośna do przedmiotowego odcinka
ul. Bolesława Śmiałego oznakować znakami B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2017 r. w godz. 10.00 – 18.00.

Znaki B-1 z tabliczkami jak wyżej ustawić na:

- ul. B. Śmiałego przy wjeździe na parking główny

- ul. B. Śmiałego przy skrzyżowaniu z ul. Drzymały

- ul. Wróblewskiego za skrzyżowaniem z ul. Brzóski

- ul. Brzóski za skrzyżowaniem z ul. Wróblewskiego

3. Odcinek ul. Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ul. Drzymały do skrzyżowania
z ul. Cmentarną oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2017 r.

4. Odcinek ul. Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ul. Gen. Maczka do skrzyżowania
z ul. Okrzei oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2017 r.

5. Odcinek ul. Glazera od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wjazdu na parking przy cmentarzu /prawa strona/ oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2017 r.

6. Odcinek ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z ul. Brzóski do skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2017 r.

 

 

!!! UWAGA !!!

 

Gmina Miejska Przemyśl jako Organizator Publicznego Transportu  Zbiorowego informuje, że w dniach 31 października - 2 listopada 2017r. zostaną uruchomione dodatkowe (bezpłatne!) linie A, B, C oraz D kursujące pomiędzy Cmentarzem Głównym, a Cmentarzem Zasańskim.

zmiana_rj.jpeg

Z rozkładem jazdy w/w linii można zapoznać się tutaj.

Ponadto w związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do Cmentarza Komunalnego przy ulicy Słowackiego w okresie od 28.10.2017r. do 02.11.2017r. przystanek „Przemysława-Działki – kierunek centrum miasta” zostanie w tym terminie wyłączony z ruchu.

 

Cmentarz_slowackiego_fot_G_Karnas_6265net.jpeg

fot. Grzegorz Karnas

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 23-10-2017 13:54
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 30-10-2017 14:21