9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

W dniu 2 września w Sali narad Urzędu Miejskiego odbyła się uroczystość z okazji Święta Straży Miejskiej, którego oficjalne obchody przypadają na dzień 30 sierpnia. Przybyłych na uroczystość przywitał Jan Geneja Komendant Straży Miejskiej
w Przemyślu.

     Świeto Strazy MiesjkiejByła to uroczystość jubileuszowa, bowiem ta formacja w naszym mieście funkcjonuje już 15 lat. To okres wielu przemian, nie tylko w strukturach tej jednostki, ale i także szereg zmian w prawie, które daje funkcjonariuszom możliwość wypełniania misji do jakiej została powołana. W swoim wystąpieniu Pan Andrzej Matusiewicz – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu w okresie formowania się Straży Miejskiej w naszym mieście - podkreślił istotę powołania i istnienia takiej jednostki w Przemyślu.
    Prezydent Przemyśla Robert Choma odniósł się do wielu sukcesów jakie na swoim koncie ma Straż Miejska, podkreślając jednocześnie profesjonalizm i zaangażowanie w służbę i stanie na straży porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

     Po oficjalnej części przystąpiono do uhonorowania grupy strażników za osiągnięcia i wzorowe wypełnianie służby. Generał Brygady Henryk Majchrzak - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu - wyraził swoje zadowolenie z istniejącej współpracy pomiędzy jego formacją, a Strażą Miejską. Dzięki koordynacji wielu działań możliwe jest wypełnianie misji stania na straży porządku i prawa.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


Opublikował:  | Data publikacji: 05-09-2005 08:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52