1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

FERIE W MIEŚCIE

  W trakcie nadchodzących ferii zimowych część dzieci i młodzież z Przemyśla skorzysta ze zorganizowanej formy wypoczynku w mieście. W dniach 17 – 28 stycznia br. w placówkach oświatowych i innych organizacjach odbędą się zimowiska :

- Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Sienkiewicza 3 / dwa tygodnie /;
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Konarskiego 7 / pierwszy tydzień /;
- Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. B. Spiechowicza / dwa tygodnie /;
- Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Sobótki 23 / pierwszy tydzień /;
- Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Borelowskiego 12 / dwa tygodnie /;
- Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. W. Pola 5 / dwa tygodnie /;
- Gimnazjum Nr 1, ul. 3 Maja 38 / dwa tygodnie /;
- II Liceum Ogólnokształcące, ul. Bpa Glazera 44 / dwa tygodnie /;
- Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych, ul. A. Dworskiego 99 / dwa tygodnie /;
- Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Św. Józefa 6 / dwa tygodnie /.

   Łącznie z form zorganizowanych tylko w/w placówkach skorzysta prawie 700 dzieci z czego ok. 500 objętych zostanie dożywianiem. Wydział Edukacji i Sportu przeznaczył na organizację dochodzących zimowisk kwotę 42 000 tysięcy złotych.

Ponadto w kilku innych placówkach odbywać się będą zajęcia dochodzące :
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. A. Dworskiego 100;
- Zespół Szkół Elektrotechnicznych i Ogólnokształcących, ul.Kilińskiego 10;
- Komenda Hufca ZHP, ul. 22 Stycznia, przystań wodna.

W programach placówek wypoczynku znajdą się ciekawe formy spędzania wolnego czasu w tym :
  kulturalne – spotkania z piosenką, konkursy wiedzy o Przemyślu, bale karnawałowe, zajęcia plastyczne i teatralne, odwiedziny w przemyskich bibliotekach, oglądanie bajek i filmów;
  sportowe – zajęcia na lodowisku i krytej pływalni, gry i zabawy na sali gimnastycznej, organizacja turniejów we wszelkich możliwych do zrealizowania dyscyplinach;
praca i zabawa z komputerem;
  zajęcie świetlicowe - wychowanie komunikacyjne, spotkania z policjantem, udzielanie pierwszej pomocy itp.;

WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA

Opublikował:  | Data publikacji: 13-01-2005 10:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52