7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

AUTOBUS ENERGETYCZNY W PRZEMYŚLU

    W dniach 7 i 8 stycznia (piątek i sobota) 2005 roku, na przemyskim Rynku, przed Urzędem Miejskim, parkować będzie „autobus energetyczny”.
   „Autobus energetyczny” - to ogólnokrajowy projekt, którego celem jest rozpowszechnienie informacji o odnawialnych źródłach energii, możliwościach oszczędzania energii oraz sposobach jej optymalnego wykorzystywania. Podczas pobytu „autobusu energetycznego” w Przemyślu, nacisk położony zostanie na promocję przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

   „Autobus energetyczny” zaparkowany będzie na przemyskim Rynku przez dwa dni
(7 i 8 stycznia 2005 roku), zaś otwarty dla wszystkich chętnych w godzinach od 10 do 17.
   Przewidujemy, że w piątek (7 stycznia), w godz. 10-14, pasażerami „autobusu energetycznego” będzie głównie młodzież szkolna, natomiast w sobotę 8 stycznia odwiedzą go osoby bezpośrednio zainteresowane możliwościami i problemami termomodernizacji, oszczędzania energii oraz dostępności energii ze źródeł odnawialnych.

Specjalnie dla przedsiębiorców, zarządców nieruchomościami oraz osób zainteresowanych lub pracujących w problematyce oszczędzania energii i ochrony środowiska, zorganizowana będzie dodatkowa prezentacja - seminarium w sali narad Urzędu Miejskiego. Prezentacja ta odbędzie się w piątek, 7 stycznia, o godz. 14.00.

   Głównym realizatorem projektu „autobusu energetycznego” jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA, zaś koordynatorem na terenie woj. podkarpackiego Stowarzyszenie Polskich Energetyków o/Rzeszów.
Liczymy na to, że pobyt „autobusu energetycznego” w Przemyślu spotka się z dużym zainteresowaniem oraz, że dzięki temu informacja o kwestii oszczędzania energii, technik termomodernizacyjnych, możliwościami uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych itp. dotrze także do innych osób, które mogą być chętne do zapoznania się z tym tematem.

   Więcej informacji na temat projektu „autobusu energetycznego” jest dostępnych
w Internecie, pod adresem:
www.autobus-energetyczny.pl

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl